szkoła

i

Autor: Julian Sojka/East News

Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej 2021/2022 - terminy, wnioski, składanie dokumentów

2021-05-19 14:50

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021 to gorący temat. Poruszają go szczególnie uczniowie, którzy od 1 września będą już na wyższym poziomie edukacji. Niektórzy wybiorą liceum, a inni technikum, lecz najpierw czeka ich rekrutacja. Najważniejsze informacje na ten temat, takie jak: terminy, wnioski i składanie dokumentów, znajdziecie w artykule poniżej.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021 - harmonogram i terminy zostały podane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Do kiedy należy złożyć dokumenty do szkoły ponadpodstawowej? Jak to zrobić? Co jest wymagane? O czym nie można zapomnieć? Kiedy będą wyniki rekrutacji? Takie pytania rodzą się w głowie niejednego ucznia, który po egzaminach ósmych klas i odebraniu świadectwa, zakończy edukację w szkole ponadpodstawowej. Powrót do szkół 2021 nastąpił stopniowo w maju. Uczniowie znowu muszą przerzucić się na inny tryb, jednak za miesiąc będą uroczyście świętować rozpoczęcie wakacji. Zanim jednak do tego dojdzie, na młodzież z klas ósmych, czekają egzaminy, które mogą odegrać kluczową rolę w rekrutacji do szkoły średniej.

Teledyski kręcone w szkole! Pamiętasz je wszystkie?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021 - data

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych wystartowała 17 maja, a zakończy się 21 czerwca 2021 roku.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021- wymagane dokumenty

Podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, uczniowie muszą złożyć w sekretariacie danej placówki wniosek o przyjęcie wraz z innymi dokumentami. Następnie w dniach od 25 czerwca do 14 lipca, będą zobowiązani złożyć uzupełnienie wniosku i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Następnie w terminie od 23 do 30 lipca zakwalifikowani kandydaci składają potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, wymagane jest także zaświadczenie lekarskie, które zawiera orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz, braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, a także orzeczenia psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Więcej ważnych informacji i szczegółów na temat rekrutacji, znajdziecie tutaj.

Szkoła - typowe teksty nauczycieli

Pytanie 1 z 14
Dzwonek/przerwa jest dla ...