Próbna matura 2020 CKE online - ARKUSZE PDF, ODPOWIEDZI, ZADANIA matematyka

2020-04-05 20:59 RW
Próbna matura 2020 CKE online - ARKUSZE PDF, ODPOWIEDZI, ZADANIA matematyka
Autor: cke.gov.pl Próbna matura 2020 CKE online - ARKUSZE PDF, ODPOWIEDZI, ZADANIA matematyka

Próbna matura 2020 CKE online 3 kwietnia to dla uczniów najważniejszy sprawdzian wiedzy. Tego dnia odbyła się bowiem matura próbna CKE przez internet z matematyki! Jakie zadania były? Które mogły sprawić największą trudność? Gdzie i kiedy odpowiedzi będą dostępne? Przekonajcie się sprawdzając arkusze z matematyki - na ESKA.pl!

Próbna matura 2020 CKE online - arkusze PDF, zadania, odpowiedzi. Matematyka 3.04.2020 sprawiła uczniom spore problemy, ale lepiej teraz niż podczas głównego egzaminu! Matura próbna online 2020 to nowość dla polskiego szkolnictwa, a wszystko przez panującą pandemię koronawirusa. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że próbna matura CKE jest konieczna, by siedzący w domu uczniowie przygotowali się odpowiednio do egzaminu dojrzałości.

Próbna matura 2020 CKE online - ARKUSZE

Próbna matura 2020 CKE online 3 kwietnia pojawiła się przed godziną 9:00. Arkusze PDF matematyki można pobrać z oficjalnych stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na początek język polski, a linki podrzucamy poniżej:

Próbna matura 2020 CKE online - ARKUSZE

Próbna matura CKE online 2020 - ARKUSZE MEN

Próbna matura 2020 CKE online - WYNIKI

Wyniki próbnej matury 2020 CKE online dostępne po egzaminie? Niestety, na rezultaty swojej nauki będziecie musieli poczekać. Zgodnie z informacją podaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, zasady oceniania zadań zostały w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom liceów i techników, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin maturalny, za pośrednictwem serwisów dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Wyniki poznacie do 15 kwietnia. Wasz nauczyciel może je przedstawić prędzej, podczas e-lekcji. Wtedy też dowiecie się, jakie błędy popełniliście. 

Próbna matura matematyka 3.04.2020 CKE online - ZADANIA

Próbna matura 2020 CKE online 3 kwietnia, to zadania z matematyki. Pierwsza strona to szczegółowa instrukcja składająca się z dziewięciu podpunktów. Dotyczy ona tego, jak rozwiązać zadania. Należy ją dokładnie przeczytać, by wiedzieć, w jaki sposób nanieść zmiany i zapisać poprawną odpowiedź w zadaniach zamkniętych oraz otwartych. Pierwsze zadanie dotyczy obliczania wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego. Drugie zadanie na maturze próbnej 2020 to potęgi, a trzecie to logarytmy. Jak wygląda matura próbna 2020 online z matematyki? Pojawiły się m.in. zadania:

 • Dane są dwa koła. Promień pierwszego koła jest większy od promienia drugiego koła o 30%. Wynika stąd, że pole pierwszego koła jest większe od pola drugiego koła
  A. o mniej niż 50%, ale więcej niż 40%.
  B. o mniej niż 60%, ale więcej niż 50%.
  C. dokładnie o 60%.
  D. o więcej niż 60%.
Próbna matura 2020 CKE online - ARKUSZE PDF, ODPOWIEDZI, ZADANIA matematyka
Autor: cke.gov.pl Próbna matura 2020 CKE online - ARKUSZE PDF, ODPOWIEDZI, ZADANIA matematyka
Próbna matura 2020 CKE online - ARKUSZE PDF, ODPOWIEDZI, ZADANIA matematyka
Autor: cke.gov.pl Próbna matura 2020 CKE online - ARKUSZE PDF, ODPOWIEDZI, ZADANIA matematyka

Matura próbna 2020 CKE online to także zdania:

 • Zadanie: Punkty B = (-2, 4) i C = (5, 1) są sąsiednimi wierzchołkami kwadratu ABCD. Pole tego kwadratu jest równe

A. 29, B. 40, C. 58, D. 74

 • Zadanie: Graniastosłup ma 14 wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego graniastosłupa jest równa

A. 14, B. 21, C. 28, D. 26

 • Zadanie: Prosta k przechodzi przez punkt i jest prostopadła do osi Ox. Prosta k ma równanie

A. x-4=0, B. x-y = 0, C. y+4 = 0, D. x+y = 0

 • Zadanie: Średnia arytmetyczna zestawu ośmiu danych: x, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jest równa 9. Wtedy mediana tego zestawu danych jest równa

A. 8, B. 9, C. 10, D. 16

 • Zadanie: Rozwiąż równanie (X^2- 6)(3x+2) = 0

Próbna matura matematyka CKE online - ODPOWIEDZI

Matura próbna CKE 2020 online miała miejsce 3 kwietnia 2020. Czujni internauci zauważyli, że pojawiły się takie same zadania, jak na maturze poprawkowej w sierpniu 2017. Co to oznacza? Klucz odpowiedzi jest w sieci, ale proponujemy nie korzystać z gotowych rozwiązań. Sprawdźcie swoją wiedzę, by mieć pewność, że jesteście odpowiednio przygotowani do głównego egzaminu.

Centralna Komisja Edukacji opublikuje klucz na swojej stronie internetowej 15 kwietnia. Warto przypomnieć, że próbna matura 2020 przez internet powinna być przeprowadzona wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Najnowsze