Próbna matura 2020 CKE online - ARKUSZE, ODPOWIEDZI, ZADANIA angielski, niemiecki

2020-04-06 10:36 RW
Próbna matura 2020 CKE online - ARKUSZE, ODPOWIEDZI, ZADANIA angielski, niemiecki
Autor: cke.gov.pl Próbna matura 2020 CKE online - ARKUSZE, ODPOWIEDZI, ZADANIA angielski, niemiecki

Próbna matura 2020 CKE online rozpoczęła się 2 a zakończy 8 kwietnia. Pierwszego dnia przyszli absolwenci sprawdzili stan swojej wiedzy z języka polskiego. W drugim podejściu zmierzyli się z matematyką, a teraz przyszedł czas na języki obce. Jakie zadania były na próbnej maturze z języka angielskiego? Co było na maturze z niemieckiego? Przekonajcie się i poznajcie arkusz - na ESKA.pl.

Próbna matura 2020 CKE online - ARKUSZE, ODPOWIEDZI, ZADANIA angielski, niemiecki. Jak wygląda matura próbna 2020 CKE angielski online? Zastanawiacie się, jak wygląda matura próbna 6.04.2020? Języki obce to już najłatwiejsza część, jeśli chodzi o egzamin. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie ujawniła, ile osób ściągnęło arkusz z angielskiego, a ilu przyszłych absolwentów ściągnęło arkusz z niemieckiego. Ciągle nie wiadomo, czy data matury 2020 będzie taka sama. CKE wciąż wstrzymuje się od decyzji w sprawie przełożenia egzaminu. Nie ujawnia też formuły, w jakiej mogłaby się odbyć.

Próbna matura 2020 CKE online - ARKUSZE angielski

Próbna matura 2020 CKE online 6 kwietnia pojawiła się przed godziną 9:00. Arkusze egzaminu można pobrać z oficjalnych stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na początek język polski, a linki podrzucamy poniżej:

Próbna matura 2020 CKE online - ARKUSZE

Próbna matura 2020 CKE online - ARKUSZE niemiecki

Matura z niemieckiego zawsze cieszy się niższym zainteresowaniem wśród uczniów. Coraz więcej osób decyduje się na zdawanie języka hiszpańskiego, który w niedalekiej przyszłości popularnością może przebić język niemiecki. Jak wygląda matura próbna 2020 online z niemieckiego? Oto zadania:

Próbna matura 2020 CKE online - ARKUSZE

Próbna matura 2020 CKE online - WYNIKI

Wyniki próbnej matury 2020 CKE online nie będą wpływać na waszą końcową ocenę. Centralna Komisja Egzaminacyjna poprosiła dyrektorów szkół i nauczycieli, by potraktowali to bardziej, jako test wiedzy dla uczniów mający na celu odpowiednie przygotowanie ich do głównego egzaminu. Zasady oceniania zadań w pierwszej kolejności zostały przekazane wyłącznie dyrektorom liceów i techników, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin maturalny, za pośrednictwem serwisów dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Klucz zostanie zamieszczony 15 kwietnia na stronie internetowej CKE.

Próbna matura 2020 CKE online - ZADANIA angielski

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE online 6 kwietnia, to zadania z języków obcych. Uczniowie mogli wyrazić chęć zdawania języka hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, niemieckiego, czy oczywiście angielskiego. Pierwsza strona, to 9-punktowa instrukcja dotycząca tego,  jak przenieść rozwiązania na kartę odpowiedzi, a także podpowiedź dotycząca tego, jak zaznaczyć pomyłkę i zapisać poprawną odpowiedź w zadaniach otwartych i zamkniętych. Zadania od 1-3 dotyczą słuchania ze zrozumieniem. Kolejne zadania to:

Zadanie 5. (0–3) Przeczytaj trzy teksty związane ze sportem. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.
5.1. Who is the narrator?
5.2. Which is TRUE about golf courses in Japan?
5.3. The author of this text presents
Zadanie 6. (0–5) Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D.
Matura próbna 2020 CKE online, to także napisanie e-maila do znajomego. Dokładna treść, brzmi: Zamierzasz wziąć udział w ciekawym konkursie. W e-mailu do kolegi z Londynu:

  • napisz, jaka jest tematyka konkursu i dlaczego zdecydowałeś(-aś) się wziąć w nim udział
  • poinformuj, jakie są warunki udziału w konkursie
  • opisz, w jaki sposób przygotowujesz się do konkursu
  • wspomnij, co jest nagrodą, i określ swoje szanse na wygraną.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów w zdaniach, które są podane). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi
(2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty).
Podpisz się jako XYZ.

Próbna matura 2020 CKE online - ZADANIA niemiecki

Jak wygląda próbna matura 2020 CKE online? Niemiecki to tak jak w przypadku języka angielskiego - zadania -1-3 ze słuchania. W kolejnych trzech zadaniach należy przeczytać tekst i dobrać właściwy nagłówek do każdej części tekstu. Ostatnie, najbardziej punktowane zadanie, dotyczy listu do koleżanki: - Na czas studiów w Niemczech zamieszkałeś(-aś) u swojej rodziny w Berlinie. W liście
do koleżanki z Niemiec:

  • wyjaśnij, dlaczego zdecydowałeś(-aś) się zamieszkać u rodziny w Berlinie
  • napisz o powitaniu, jakie zgotowała Ci rodzina w Berlinie
  • opisz pokój, w którym teraz mieszkasz
  • przedstaw wady mieszkania u rodziny.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów w zdaniach, które są podane). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty).
Podpisz się jako XYZ. 

Próbna matura matematyka CKE online - ODPOWIEDZI

Matura próbna CKE 2020 online z języków obcych miała miejsce 6 kwietnia 2020. Czujni internauci dostrzegli, że arkusz pochodzi z czerwca 2017 roku. Co to oznacza? Klucz odpowiedzi jest w sieci, ale proponujemy nie korzystać z gotowych rozwiązań. Sprawdźcie swoją wiedzę, by mieć pewność, że jesteście odpowiednio przygotowani do głównego egzaminu.

Centralna Komisja Edukacji opublikuje zasady oceniania na swojej stronie internetowej 15 kwietnia. Warto przypomnieć, że próbna matura 2020 przez internet powinna być przeprowadzona wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Najnowsze