praca zdalna

i

Autor: Canva

Praca zdalna 2023 będzie wyglądała inaczej. Nowe przepisy od 7 kwietnia

2023-03-26 16:08

Od 7 kwietnia wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej i hybrydowej, które uregulują pełnienie obowiązków zawodowych m.in. z domu. O czym należy pamiętać podczas pracy zdalnej lub hybrydowej? Kiedy pracodawca nie będzie mógł odmówić wykonywania obowiązków w takiej formie? Czy praca zdalna będzie dla każdego? Sprawdziliśmy.

Praca zdalna 2023 będzie wyglądała inaczej niż do tej pory. Wszystko ze względu na to, że w ostatnich latach rynek pracy diametralnie się zmienił. Dostosowując się do zmieniającej się rzeczywistości rząd zdecydował się wprowadzić regulacje dotyczące pełnienia swoich obowiązków zawodowych online. Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie 7 kwietnia. Te, które panowały do tej pory opierały się jedynie na specustawie covidowej wprowadzonej w czasie pandemii. Teraz regulacje te ulegną zmianie, a przepisy będą oficjalnie znajdowały się w Kodeksie Pracy. W związku z wejściem nowych przepisów, przed pracodawcami nowe obowiązki, z których będzie musiał się wywiązywać.

Kiedy zmiana czasu na letni 2023? Czy w ten weekend przestawiamy zegarki?

Na mój pogrzeb obowiązuje…? | Dokończ Piosenkę #10

Praca zdalna 2023 - zmiany

Od 7 kwietnia w życie wejdą nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Każdy pracownik zyska prawo do 24 dni wykonywania swoich obowiązków w tej formie w ciągu roku kalendarzowego. Przepis ma być stosowany w okolicznościach incydentalnych, uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika. Przykładem może być konieczność opieki nad członkiem rodziny. Zmiany wprowadzają także możliwość wycofania się z pracy zdalnej zarówno przez pracodawcę jak i pracownika. Strony będą musiały ustalić termin przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeśli nie uda się dojść do porozumienia, przywrócenie poprzednich warunków będzie następowało w dniu przypadającym po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Praca zdalna 2023 - co się zmieni?

Zmiany w pracy zdalnej 2023 wprowadzają szczegółowe uregulowania obowiązków pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną. Pracodawca będzie zobowiązany, by zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy. Będzie musiał również zadbać o instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć konieczne ich koszty, pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych oraz inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej. Do jego obowiązków będzie należało też zapewnienie pracownikowi szkolenia i pomocy technicznej niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za wykorzystywanie np. prywatnego laptopa pracownika oraz innych materiałów niezapewnionych przez pracodawcę. Nowe przepisy upoważniają pracodawcę do przeprowadzania kontroli pracownika w miejscu wykonywania przez niego pracy zdalnej.

Najszczęśliwsze kraje świata 2023. Polska awansowała!

Kodeks Pracy 2023 - kiedy nie można odmówić pracy zdalnej?

W kodeksie Pracy znalazł się również zapis dotyczący tego, kiedy pracodawca nie może odmówić wykonywania obowiązków zawodowych z domy. Pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej w przypadku:

  • pracownicy w ciąży,
  • pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia,
  • pracownikowi sprawującemu opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pracownikowi-rodzicowi dziecka posiadającego zaświadczenie, o ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,
  • pracownikowi-rodzicowi dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (nawet po ukończeniu przez nie 18 roku życia),
  • pracownikowi-rodzicowi dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (nawet po ukończeniu przez nie 18 roku życia).

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana na polecenie pracodawcy:

  • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu,
  • w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.
Sonda
Praca zdalna - jesteś za czy przeciw?
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE