Kiedy matura 2024 i egzamin ósmoklasisty 2024? Harmonogram

i

Autor: PHOTO KASIA ZAREMBA / SUPER EXPRESS

próbna matura

Matura próbna 2023 z polskiego. Kiedy i o której uczniowie przystąpią do testu?

2023-12-05 15:46

Matura próbna to jeden z momentów w życiu szkolnej społeczności, w którym przyszli maturzyści mogą przygotować się do prawdziwego egzaminu dojrzałości. Próbna matura CKE odbędzie się w dniach 6-8 grudnia. Na pierwszy ogień - test z języka polskiego.

Przyszli maturzyści z całej polski, od 6 do 8 grudnia przejdą test diagnostyczny, który ma pomóc w ocenie ich przygotowania do głównego egzaminu dojrzałości w maju 2024 roku. 6 grudnia 2023 roku odbędzie się próbna matura z języka polskiego, 7 grudnia z matematyki i 8 grudnia z języków obcych. Wszystkie te egzaminy obejmują poziom podstawowy, a więc mogą do nich przystąpić wszyscy uczniowie.

Próbna matura 2023 - kto do niej przystąpi?

Przyszli maturzyści to uczniowie klasy IV liceum ogólnokształcącego, V klasy technikum i II klasy branżowej szkoły II stopnia po 8-letniej szkole podstawowej. Uczniowie zmierzą się z egzaminem, który odpowiednio od zapotrzebowania, powinien być dostosowany do danego ucznia. Osoby ze szczególnym zapotrzebowaniem to między innymi osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoły nie mają obowiązku przeprowadzania tego typu egzaminu, ponieważ jest on testem dobrowolnym. Centralna Komisja Edukacyjna sugeruje jednak, by przeprowadzić ten test w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących podczas Ogólnopolskiej Matury.

"Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne" – przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Marcin Smolik. - "Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym, umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie oraz diagnostycznym, zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia".

Próbna matura z polskiego 2023 - godzina i czas trwania

Próbna matura z języka polskiego odbędzie się 6 grudnia 2023 roku o godzinie 9:00 i potrwa 240 minut. Test obejmuje zagadnienia z poziomu podstawowego. Materiały do przeprowadzenia testu mają być dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Edukacyjnej - www.cke.gov.pl - oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych. Materiały dostępne będą w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, o godzinie 9:00. W teście mogą brać udział uczniowie, którzy nie będą mogli uczestniczyć w próbnej maturze w swojej szkole.

Matury próbne 2023/2024 już w grudniu! Na co muszą się przygotować uczniowie?

Egzaminy maturalne 2024

Egzaminy maturalne odbywają się niezmiennie, w maju każdego roku, według powiedzenia - w momencie, w którym zakwitną kasztany. Główne terminy matury 2024 przedstawiają się następująco: od 7 do 25 maja, część ustna i pisemna oraz termin dodatkowy od 3 do 17 czerwca, również z częścią ustną i pisemną. Termin poprawkowy wypada od 20 do 21 sierpnia 2024 roku.

Maturzyści dzielą się pierwszymi wrażeniami po egzaminie z Języka Polskiego