Matura z matematyki 2023 w VII Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze

i

Autor: H.S

Matura

Próbna matura w nowej formule. Czy jest obowiązkowa? CKE wyjaśnia

Próbna matura w nowej Formule 2023 odbywa się od środy do piątku. Próbne egzaminy maturalne organizowane są w wersji pisemnej przez Centralną Komisje Egzaminacyjną. Przeprowadzane są z wszystkich egzaminów obowiązkowych. CKE wyjaśnia zasady przystąpienia do próbnej matury.

Próbne matury odbędą się w całej Polsce w dniach 6-9 grudnia 2023 r. To oficjalny termin zgodny harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjny. Pisemne egzaminy próbne będą przeprowadzone z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów: języka polskiego na poziomie podstawowym, matematyki na poziomie podstawowym, języka obcego nowożytnego (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański, j. francuski, j. włoski) na poziomie podstawowym.

Pytania i odpowiedzi CKE z próbnej matury z matematyki 2024

KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ŻEBY ZOBACZYĆ ARKUSZ I ODPOWIEDZI. Zadania z matury próbnej 2024 z matematyki rozwiązuje Kamila Stożek, autorka kursu maturalnego z matematyki MatematykaGryzie.pl

Próbna matura w Formule 2023

Próbna matura odbywa się w nowej Formule 2023 obowiązującej wszystkich uczniów przystępujących do matury we wszystkich typach szkół średnich.

Wiosną 2024 r. do matury przystąpi pierwszy rocznik absolwentów 5-letniego technikum. Będzie to pierwszy rocznik maturzystów z techników zdających maturę w nowej formule (Formuła 2023). Wiosną 2023 r. maturzyści z techników zdawali maturę jeszcze według starej formuły (Formuła 2015) - był to ostatni rocznik uczący się w 4-letnich technikach.

Absolwenci liceów ogólnokształcących po raz pierwszy maturę w nowej formule zdawali wiosną 2023 r. Wówczas do egzaminów przystąpił pierwszy rocznik absolwentów 4-letnich liceów.

Czy próbna matura jest obowiązkowa?

Próbna matura nie jest obowiązkowa. Jednak jeśli odbywa się w danej szkole, to wszyscy uczniowie powinni przystąpić do próbnych egzaminów maturalnych.

Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem egzaminów próbnych w grudniu mogą to zrobić zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dyrektor CKE Marcin Smolik, w informacji na temat testu diagnostycznego proponuje, by szkoły przeprowadziły próbne egzaminy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały się o godzinie 9.00.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne – przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Marcin Smolik. - Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym, umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie oraz diagnostycznym, zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.

Matura próbna 2023 z języka polskiego 

Zobacz arkusze zadań

Jaki jest harmonogram próbnej matury?

  • 6 grudnia (środa) przeprowadzony będzie próbny pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym
  • 7 grudnia (czwartek) odbywa się próbny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym
  • 8 grudnia (piątek) przeprowadzony będzie próbny egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym.

Matura próbna z matematyki 2023

Zobacz arkusze zadań

Jakie są zasady przeprowadzania próbnej matury

Jak podano w informacji dyrektora CKE, arkusze egzaminacyjne na próbne egzaminy i nagrania (do egzaminów z języków obcych) Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni dyrektorom szkół w wersji elektronicznej z wyprzedzeniem umożlwiającym powielenie ich dla uczniów. Materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów zostaną również zamieszczone na stronie internetowej CKE, na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych, w dniu, w którym będzie przeprowadzony test z danego przedmiotu, o godz. 9.00, tak, aby umożliwić wzięcie udziału w próbnym egzaminie także absolwentom i uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Arkusze rozwiązane przez uczniów sprawdzać będą nauczyciele w ich macierzystych szkołach. Zasady oceniania rozwiązań będą przekazywane dyrektorom szkół za pośrednictwem systemy SIOEO w dniach 11-13 grudnia.

Czy na próbnej maturze są oceny?

O tym czy próbna matura będzie na ocenę i czy będzie ta ocena wliczała się w ostateczną ocenę przedmiotu zależy od dyrektora szkoły i nauczyciela prowadzącego przedmiot. Jednak CKE ma na ten temat zdanie negatywne.

"Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen wyrażonych liczbą lub literą (w ramach oceniania bieżącego) na podstawie wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów, uzyskanych przez danego ucznia" – podkreśla dyrektor CKE, Marcin Smolik.

Wskazał, że w próbnych egzaminach chodzi o przekazanie każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy.

"Wyniki badania diagnostycznego mogą również służyć nauczycielom do zidentyfikowania zakresu wiadomości i umiejętności, które wymagają szczególnej uwagi. Należy również mieć świadomość, że zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą obejmowały całość wymagań egzaminacyjnych, zatem przed przeprowadzeniem diagnozy wskazane jest poinformowanie uczniów, że niektórych zadań mogą nie być w stanie rozwiązać poprawnie, ponieważ dany zakres materiału nie był jeszcze omawiany podczas lekcji" – zaznaczył.

Czy pamiętasz lektury szkolne z liceum? QUIZ Pytamy o treść i bohaterów

Pytanie 1 z 10
Nauczyciel w "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza nazywał się
Listen on Spreaker.