Matura 2022 - ZMIANY zszokowały uczniów. Wyleciało mnóstwo trudnych zadań!

2022-01-13 13:20
Matura 2022 - ZMIANY zszokowały uczniów. Wyleciało mnóstwo trudnych zadań!
Autor: Trip / East News Matura 2022 - ZMIANY zszokowały uczniów. Wyleciało mnóstwo trudnych zadań!

Zmiany na maturze 2022 ujawnione. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało aneks informatorów związanych z najbliższym egzaminem dojrzałości. Z pozycji obowiązkowych wypadło kilka zadań, które do tej pory sprawiały trudności uczniom. Jakich zagadnień nie będzie? Przekonajcie się sprawdzając już teraz.

Spis treści

 1. Matura 2022 - zmiany, zadania, arkusze CKE

Matura 2022 - zmiany zszokowały, ale i zaskoczyły uczniów. Pozytywnie, ponieważ okazuje się, że z podstawy programowej wypadło kilka trudnych zagadnień. Jakie zadania na maturze 2022? Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów. Aneks do każdego przedmiotu zawiera zmienioną podstawę prawną, wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie w 2022, wykaz zmian w formule egzaminu, jeżeli w danym przedmiocie wprowadzono zmiany, oraz wykaz zadań anulowanych ze względu na niezgodność treści zadania z przyjętymi wymaganiami egzaminacyjnymi. Tyczy się to zarówno zadań z matematyki, polskiego, jak i chemii, geografii, historii, informatyki czy języków obcych nowożytnych. Zmiany na maturze 2022 są duże, dlatego warto już teraz sprawdzić, których zagadnień nie trzeba mieć na uwadze.

Historia i teraźniejszość w szkole 2022 - od kiedy, które klasy i o co chodzi?

Sonda
Matura ustna 2022 - czy powinna być obowiązkowa?

Matura 2022 - zmiany, zadania, arkusze CKE

Zmiany na maturze 2022 związane są z nauką zdalną. W roku 2022 egzamin maturalny z matematyki jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020. Sporo zmienia się, jeśli chodzi o język polski, ale dużo więcej zmian zostało wprowadzonych, w przypadku matematyki. 

Matura 2022: zmiany język polski - nie będzie zadań typu:

 • Wypisz z akapitu 2. trzy przykłady wyrazów/wyrażeń środowiskowych lub wyrazów/wyrażeń potocznych i zamień je na wyrazy/wyrażenia neutralne.
 • Wyjaśnij, czemu służy nagromadzenie wyrazów i wyrażeń środowiskowych oraz potocznych w tekście.
 • Podaj dwie cechy gatunkowe tekstu Koniec pseudotradycji, które pozwalają stwierdzić, że jest on recenzją. Każdą cechę zilustruj przykładem z tekstu.
 • "Swojskim derywatem" utworzonym od wyrazu obcego, analogicznym do przykładów podanych przez Jana Miodka, jest wyraz...
 • Od jakich wyrazów podstawowych utworzony został przymiotnik kasandrycznorejtanowsko-piotrowoskargowa?
 • Recenzja Grażyny Stachówny jest nietypowa, ponieważ...

Część ustna z języka polskiego jest nieobowiązkowa. Przystąpić do niej mogą osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej. Zmienia się liczbę tematów rozprawki na poziomie podstawowym: jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki - z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Matura 2022zmiany matematyka - nie będzie zadań typu:

 • Jaka jest najmniejsza wartość funkcji kwadratowej f(x) =x2 +4 x-3 w przedziale 0,3 ?
 • Kąt alfa jest ostry i 1 tg alfa=1/2 . Jaki warunek spełnia kąt alfa?
 • Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Kąt alfa jest kątem między dwiema sąsiednimi ścianami bocznymi. Kąt beta jest kątem przy podstawie ściany bocznej (tzn. kątem między krawędzią podstawy i krawędzią boczną ostrosłupa) - zobacz rysunek. Wykaż, że cos alfa * tg[kwadrat] beta = -1
 • W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź podstawy ma długość a. Płaszczyzna przechodząca przez krawędź podstawy i środek wysokości tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem alfa . Wyznacz objętość i pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.
 • Dany jest sześcian ABCDEFGH (zobacz rysunek) o krawędzi równej 1 . Punkt S jest środkiem krawędzi DH . Odcinek DW jest wysokością ostrosłupa ACSD opuszczoną z wierzchołka D na ścianę ACS . Oblicz długości odcinków AW, CW i SW.
 • Kwadrat ABCD o boku długości 1 jest podstawą ostrosłupa ABCDS . Odcinek HS jest wysokością ostrosłupa, przy czym punkt H dzieli przekątną AC podstawy w stosunku 2 : 1 (zobacz rysunek). Krawędzie boczne BS i DS mają długość równą 1. Oblicz objętość tego ostrosłupa oraz długości krawędzi AS i CS.
 • Oblicz, ile jest wszystkich liczb ośmiocyfrowych, których iloczyn cyfr jest równy 24.
 • Oblicz, ile jest wszystkich liczb stucyfrowych o sumie cyfr równej 5, w zapisie których występują tylko cyfry 0, 1, 3, 5.
 • Oblicz, ile jest wszystkich liczb ośmiocyfrowych, których iloczyn cyfr jest równy 24.

Zmniejsza się liczbę zadań otwartych w arkuszu dla poziomu podstawowego do 7. Zmienia się maksymalną łączną liczbę punktów za arkusz dla poziomu podstawowego z 50 do 45. Jakie zmiany na maturze 2022? Aneks informatora maturalnego 2022 ujawnia wiele znaczących modyfikacji.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze