Matura 2021 ŁATWIEJSZA - czego nie będzie, a jakie zadania się pojawią? [LISTA]

Matura 2021 ŁATWIEJSZA - czego nie będzie, a jakie zadania się pojawią? [LISTA]
Autor: Adam STASKIEWICZ/East News Matura 2021 ŁATWIEJSZA - czego nie będzie, a jakie zadania się pojawią? [LISTA]

Matura 2021 łatwiejsza tylko w teorii. Dla wielu uczniów i tak będzie to prawdziwa przeprawa, do której przygotowania warto zacząć dużo wcześniej. Jakie zadania z matematyki mogą się pojawić na egzaminie dojrzałości w maju? Czego na pewno nie będzie? Przekonajcie się sprawdzając szczegóły i przykłady konkretnych zadań już teraz!

Spis treści

 1. Matura 2021 łatwiejsza - czego nie będzie?
 2. Matura 2021 zadania - co może być?

Matura 2021 łatwiejsza, to spełnienie marzeń tysięcy uczniów, którzy żyją w nerwach w związku ze zbliżającym się egzaminem. Właśnie uczniowie trzecich klas liceum i czwartych klas technikum są najbardziej poszkodowani, ponieważ spędzili najwięcej czasu ucząc się w domu. Co prawda prowadzone są lekcje indywidualne w pięcioosobowych grupach, to jednak nie mogą odbywać się one wystarczająco często. Uczniowie skarżą się, że z większą liczbą niejasności muszą poradzić sobie sami, ponieważ czas pracy nauczycieli jest ograniczony. Ważną decyzją ministerstwa było to, że matury ustne 2021 są odwołane. Nie odbędą się one, więc uczniowie mogą skupić się tylko na części pisemnej. 

Zobacz: Matura 2021 - kiedy się odbędzie? [HARMONOGRAM, DATA]

Matura 2021 łatwiejsza - czego nie będzie?

Wymagania maturalne 2021 zmieniły się wyjątkowo dla uczniów zdających egzamin dojrzałości w tym roku. Kolejny rocznik maturę 2022 napiszę w formule znanej z 2015 roku. Jakich zadań nie będzie na maturze z matematyki? Oto lista nowych, jednorazowych wymagań:

 • Zadania: Egzamin przeprowadzony zostanie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zawierają ograniczony zakres wymagań podstawy programowej np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów.
 • Mniej zadań otwartych: Liczba zadań otwartych 7 (w latach 2015-2020: 9).
 • Punkty: Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 punktów mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt za zadania zamknięte; 17 pkt za zadania otwarte.
 • Czas trwania: 170 minut.

Matura 2021 łatwiejsza z języka polskiego. Oto nowe wymagania, które dotyczą uczniów zdających egzamin dojrzałości w maju 2021:

 • Punkty: Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym: część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną - 20 pkt (ok. 12-15 zadań - głównie otwartych - opartych na dwóch tekstach); część 2: wypracowanie - 50 pkt.
 • Temat: Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki - z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
 • Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
 • Czas trwania: 170 minut.
 • Część ustna - nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.
Matura z polskiego 2020. Jak poradzili sobie uczniowie z Rzeszowa?

Matura 2021 zadania - co może być?

Zadania na maturze 2021 mają być łatwiejsze, ale pamiętajcie, żeby do egzaminu dojrzałości przygotować się najlepiej, jak jest to tylko możliwe. Jeśli chodzi o matematykę, nie możecie zapomnieć o procentach, zbiorach, logarytmach, wartościach poszczególnych wyrażeń, funkcji kwadratowej oraz liniowej, czy ciągu arytmetycznym. Przykładowe zadania z arkusza matury 2020, to:

 • Suma wszystkich rozwiązań równania x (x-3)(x+2)=0 wynosi...
 • Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 3(1-x) > 2 (3x-1) - 12x jest przedział...
 • Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f(x) = a (x-1)(x-3). Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem tej funkcji. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W = (2,1) .
 • Największa wartość funkcji f w przedziale <1, 4> jest równa...
 • Osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji f jest prosta o równaniu...
 • Ciąg (a n) jest określony wzorem a n = 2 n kwadrat dla n ≥ 1. Różnica a5 - a4 jest równa...
 • Prosta przechodząca przez punkty A = (3,-2) i B = (-1, 6) określona równaniem
 • Punkt B jest obrazem punktu A = (-3, 5) w symetrii względem początku układu współrzędnych. Długość odcinka AB jest równa...
 • Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych utworzonych z cyfr: 1, 3, 5, 7, 9, w których cyfry się nie powtarzają?
 • Cztery liczby: 2, 3, a, 8, tworzące zestaw danych, są uporządkowane rosnąco. Mediana tego zestawu czterech danych jest równa medianie zestawu pięciu danych: 5, 3, 6, 8, 2. Zatem...
 • Rozwiąż nierówność 2 (x-1) (x+3) >x-1
 • Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek – od jednego oczka do sześciu oczek. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że co najmniej jeden raz wypadnie ścianka z pięcioma oczkami.
Najnowsze