Matura 2021 - jak będzie wyglądać? CKE publikuje ważne wytyczne

Matura 2021
Autor: East News: MAREK MALISZEWSKI/REPORTER

Matura 2021 zbliża się wielkimi krokami! Jak w tym roku będą wyglądały egzaminy maturalne w dobie wciąż trwającej pandemii? Centralna Komisja Egzaminacyjna rozwijała wszystkie wątpliwości i podała najnowsze wytyczne, jakie będą obowiązywać na egzaminach.

Matura 2021 - jak będzie wyglądać? To jedno z częściej powtarzających się pytań zadawanych przez tegorocznych absolwentów, ponieważ matura 2021 będzie pisana w dobie wciąż trwającej pandemii koronawirusa. Centrala Komisja Egzaminacyjna zdradziła w końcu, jak będą wyglądać egzaminy maturalne 2021 pod względem reżimu sanitarnego oraz wszelkich zasad bezpieczeństwa. To wszystko musi wiedzieć każdy uczeń, aby nie zdziwił się na samej sali szkolnej panującymi tam w tym czasie zasadami.

Jak będzie wyglądać matura 2021? dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Marcin Smolik ujawnił wytyczne, według których odbędą się tegoroczne egzaminy maturalne. Czy w trakcie pisania będzie trzeba mieć na twarzy maseczkę? Co z jedzeniem i piciem w trakcie przerw pomiędzy egzaminami? Jakie rzeczy należy przy sobie mieć, a czego zabrać z domu do szkoły nie wolno? Więcej o tym, jak będzie wyglądała matura 2021 przeczytacie poniżej!

Matura 2021 - wytyczne CKE 

 • Na egzamin maturalny może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel lub inny pracownik.
 • Osoby przebywające w domu na izolacji mają zakaz wstępu na egzamin maturalny.
 • Osoba, która przechorowała COVID-19 oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19, może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 • Rodzic nie może wejść z uczniem na egzamin chyba, że wymaga pomocy np: w poruszaniu się.
 • Na egzaminie maturalnym należy mieć własne przybory koniecznie do napisania egzaminu.
 • Na maturę należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Na przerwy pomiędzy egzaminami należy również zaopatrzyć się w swoje jedzenie.
 • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp oraz mają na sobie maseczkę ochronną.
 • Uczniowie muszą być w maseczce do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 • Osoby, które z różnych powodów nie mogą założyć maseczki ochronnej, muszą szczególnie dbać o odstęp pomiędzy sobą.
 • Uczniowie nie mogą wnosić do szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek.
 • Uczniowie nie mogą pożyczać między sobą przyborów.
Gwiazdy bez matury [Popek, Kayah, Dawid Kwiatkowski] | ESKA XD - Maturalnie #21
Najnowsze