Matura 2020 - BŁĄD na arkuszach? Dyrektor CKE z ważnym komunikatem

2020-06-08 9:01 RW
Matura 2020 - ile osób zdaje? CKE ujawniła liczbę i wydała NOWY komunikat!
Autor: Adam Staskiewicz / East News /// https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200601%20Egzamin%20maturalny%202020.pdf Matura 2020 - ile osób zdaje? CKE ujawniła liczbę i wydała NOWY komunikat!

Matura 2020 rozpoczęta, dlatego też Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomniała kilka istotnych kwestii, ale też przestrzegła przed ważnym szczegółem, który będzie widoczny na pierwszej stronie arkusza. Co takiego się stało? Ile osób zdaje maturę 2020? Garść informacji o egzaminie dojrzałości podrzucamy na ESKA.pl!

Matura 2020 - ile osób zdaje egzamin? Data matury 2020 została ujawniona pod koniec stycznia. Ministerstwo Edukacji Narodowej, w wyniku pandemii koronawirusa, zdecydowało się przełożyć egzamin na koniec szkoły średniej. Matura 2020 zostanie przeprowadzona od 8 do 29 czerwca, więc uczniowie mieli dużo czasu, by odpowiednio się przygotować. Tym bardziej, że odwołano maturę ustną, która i tak nie ma znaczenia przy rekrutacji na studia. Ile osób zdaje maturę 2020? Dokładne dane podał Marcin Smolik, czyli dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wynika z nich, że chętnych zdawać egzamin jest więcej niż w roku 2016, 2017, 2018 i 2019. Być może też średnia zdawalność i liczba uzyskanych punktów będzie większa!

Matura 2020 - ile osób zdaje?

Ilość osób zdających maturę 2020 z roku na rok jest coraz mniejsza. W 2009 roku do egzaminu dojrzałości przystąpiło ponad 426 tysięcy absolwentów a rok później ta liczba zmalała do 366 tysięcy. Od tamtego czasu, czyli od 2010 roku obserwujemy spadek. W ostatnich trzech latach maturę zdawało kolejno: 258 840 tysięcy (2017), 247 840 (2018), 247 230 (2019). Dr Marcin Smolik ujawnił, że w 2020 roku do matury przystąpi około 272 000 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2019/2020. Mowa o egzaminie z następujących przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej:

  • język polski - na poziomie podstawowym
  • matematyka - na poziomie podstawowym
  • język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym
  • język mniejszości narodowej - na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub
  • oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

Matura 2020 - błąd na arkuszach? 

Matura 2020 przeprowadzana w czerwcu - na pierwszej stronie (tytułowej) będzie posiadać informację, że mamy maj. Jak wytłumaczył dyrektor CKE, Marcin Smolik, to efekt tego, że arkusze drukowane były w marcu:

Ze względu na zmianę terminu egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2020 r., na stronie tytułowej arkusza podany będzie termin egzaminu maturalnego, w jakim pierwotnie miał się on odbyć (w maju 2020 r.; druk arkuszy egzaminacyjnych zakończył się w marcu 2020 r.). Proszę Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych oraz członków zespołów nadzorujących o szczególną staranność podczas przekazywania arkuszy zdających, tak aby każdy z nich otrzymał właściwy arkusz w odpowiedniej formule (wszystkie arkusze egzaminacyjne służące do przeprowadzenia egzaminu w „nowej” formule są wyraźnie oznaczone na stronie tytułowej poprzez czerwony pionowy pasek wzdłuż prawej krawędzi arkusza, na którym widnieje napis NOWA FORMUŁA).

Matura 2020 w cieniu koronawirusa. Jak do egzaminu maturalnego przygotowują się maturzyści z Bydgoszczy?

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Matura 2020 - nowy komunikat CKE

Matura 2020 zbliża się wielkimi krokami, więc Centralna Komisja Egzaminacyjna na początku czerwca przypomniała wszystkie najważniejsze informacje związane z egzaminem. Poinformowano, że w czerwcu 2020, tak jak w roku ubiegłym, matura w terminie głównym przeprowadzona zostanie w dwóch formułach:

Matura 2020 - nowa formuła:

  • Przystąpią do niej tegoroczni (2020) absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum (ok. 272 000 osób, które przystąpią do ok. 1 337 300 egzaminów w części pisemnej)
  • Przystąpią do niej absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat ubiegłych (do roku 2019 włącznie) oraz absolwenci technikum z lat 2016–2019, którzy zdecydowali się:

- przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 37 950
egzaminów w części pisemnej) lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 12 700 egzaminów w części pisemnej), lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 39 300 egzaminów w części pisemnej)

  • Przystąpią do niej absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, sprzed 2005 r. (ok. 390 egzaminów w części pisemnej).

Matura 2020 - stara formuła:

  • Do egzaminu w starej formule przystąpią absolwenci technikum z lat 2006–2015, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (ok. 460 osób – ok. 1 550 egzaminów w części pisemnej) lub zdecydowali się:

-przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 2 380 egzaminów w części pisemnej) lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 290 egzaminów w części pisemnej), lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 270
egzaminów w części pisemnej).

Najnowsze