{"hook_box_half_page": "\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n \n\n\n
\n\n \n\n \n\n \n\n
\n\n \n\n\n\n\n", "hook_box_side_bottom": "\n\n \n\n
\n\n\n\n", "hook_box_topboard": "\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n \n\n\n
\n\n \n\n \n\n \n\n
\n\n \n\n\n\n\n\n\n", "hook_content": "\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
\n\n \n \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n
\n

Kiedy wyniki egzaminu \u00f3smoklasisty 2022? Jak sprawdzi\u0107 wyniki egzaminu 8-klasisty?

\n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n\n \n\n\n \n\n \n
\n \n
\n \n \n 2022-05-25\n 12:48\n \n \n\n \n\n \n\n
\n \n\n
\n \n\n \n\n
\n
\n \n \n\n \n \n \n\n \n \n \n \n\n\n
\n \n
\n \n
\n \"Szko\u0142a\"\n
\n\n \n \n
\n Autor: pixabay\n Kiedy wyniki test\u00f3w egzaminu \u00f3smoklasisty?\n \n
\n \n
\n \n
\n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n

Egzamin \u00f3smoklasisty potrwa trzy dni i odb\u0119dzie si\u0119 pod koniec maja 2022. Uczniowie rozwi\u0105\u017c\u0105 testy z przedmiot\u00f3w takich jak polski, matematyka oraz j\u0119zyk obcy. Na wyniki nie trzeba b\u0119dzie d\u0142ugo czeka\u0107, poniewa\u017c uka\u017c\u0105 si\u0119 ju\u017c na pocz\u0105tki lipca. Sprawd\u017a kiedy CKE udost\u0119pni wyniki egzaminu \u00f3smoklasisty.

\n \n \n\n \n\n
\n\n\n\n \n \n \n \n
\n\t\t\t\t\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n \n\n\n
\n\n \n\n \n\n \n\n
\n\n \n\n\n\n\n\n
\n \n\n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n

Egzamin \u00f3smoklasisty ma na celu sprawdzi\u0107 wiedz\u0119 uczni\u00f3w, kt\u00f3r\u0105 nabyli w ci\u0105gu ostatnich lat nauki w szkole podstawowej. Jest on r\u00f3wnie\u017c niezb\u0119dny przy rekrutacji do szko\u0142y \u015bredniej, poniewa\u017c uzyskane punkty wraz z wynikamy otrzymanymi na koniec roku szkolengo zadecyduj\u0105 o tym, czy ucze\u0144 dostanie si\u0119 wymarzonej szko\u0142y. Absolwenci b\u0119d\u0105 zapewne z niecierpliwo\u015bci\u0105 wyczekiwali wynik\u00f3w poszczeg\u00f3lnych test\u00f3w. Warto w takim razie po\u015bwi\u0119ci\u0107 ostatnie dni przed egzaminem do powt\u00f3rzenia materia\u0142u, kt\u00f3ry mo\u017ce pojawi\u0107 si\u0119 24-26 maja. Zapoznaj si\u0119 z dok\u0142adnymi terminami test\u00f3w i wynik\u00f3w egzaminu, kt\u00f3re zostan\u0105 udost\u0119pnione przed Centraln\u0105 Komisj\u0119 Egzaminacyjn\u0105 na pocz\u0105tku wakacji.

\r\n

ZOBACZ R\u00d3WNIE\u017b: Egzamin \u00f3smoklasisty 2022 na innych zasadach! Tego na testach na pewno nie b\u0119dzie

\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n

Egzamin \u00f3smoklasisty 2022 \u2013 data egzaminu 8-klasisty

\r\n

Uczniowie ostatnich klas szk\u00f3\u0142 podstawowych napisz\u0105 egzamin \u00f3smoklasisty w dniach 24-26 maja 2022 roku.

\r\n\r\n

Arkusze egzaminacyjne b\u0119d\u0105 udost\u0119pniane ka\u017cdego dnia o godz. 13:00, czyli kilka godzin po zako\u0144czeniu danego testu. Dzi\u0119ki temu 8-klasi\u015bci b\u0119d\u0105 mogli jeszcze raz zapozna\u0107 si\u0119 z zagadnieniami i zweryfikowa\u0107 czy dobrze rozwi\u0105zali poszczeg\u00f3lne zadania.

\r\n

Jak punktowany b\u0119dzie egzamin \u00f3smoklasisty? \u2013 za trzy egzaminy b\u0119dzie mo\u017cna uzyska\u0107 100 punkt\u00f3w. Po 35 z matematyki i j\u0119zyka polskiego oraz 30 z j\u0119zyka obcego.

\n\n \n \n\n

Wyniki egzaminu \u00f3smoklasisty 2022 \u2013 kiedy b\u0119d\u0105 dost\u0119pne wyniki test\u00f3w klas \u00f3smych?

\r\n

Centralna Komisja Egzaminacyjna ustali\u0142a ju\u017c termin publikacji wynik\u00f3w egzaminu \u00f3smoklasisty. W tym roku uczniowie wynik\u00f3w testu mog\u0105 spodziewa\u0107 si\u0119 ju\u017c 1 lipca 2022 roku. Aby pozna\u0107 ilo\u015b\u0107 uzyskanych punkt\u00f3w z poszczeg\u00f3lnych przedmiot\u00f3w trzeba b\u0119dzie zalogowa\u0107 si\u0119 na stronie internetowej CKE, poda\u0107 w odpowiednim okienku sw\u00f3j pesel i wpisa\u0107 has\u0142o, kt\u00f3re ka\u017cdy ucze\u0144 otrzyma w swojej plac\u00f3wce edukacyjnej.

\n\n \n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
Egzamin \u00f3smoklasisty z j\u0119zyka polskiego. Jak posz\u0142o uczniom w Bydgoszczy?
\n
\n
\n

Rozwijamy nasz serwis dzi\u0119ki wy\u015bwietlaniu reklam.

\n
\n

Blokuj\u0105c reklamy, nie pozwalasz nam tworzy\u0107 warto\u015bciowych tre\u015bci.

\n

Wy\u0142\u0105cz AdBlock i od\u015bwie\u017c stron\u0119.

\n
\n
\n
\n\n \n\n
\n\n
\n\n \n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n\n\n\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n
\n\n \n\n\n\n\n\n\n\t
\n\t \n\t\t\n\t\t \n\t\t \n\t\t \n\t\t Joanna Dembek\n\t\t \n\t\t \n\t\t \n\t\t\n\t \n\t
\n\n\n\n
\n\n\n\n \n \n\n\n
\n Czy ten artyku\u0142 by\u0142 ciekawy? Podziel si\u0119 nim!\n
\n \n \n \n
\n
\n \n \n
\n \n\n \n\n\n \n \n
\n \n\n\n \n\n
\n\n\n\n\n\n \n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n \n \n \n
\n \n Czytaj wi\u0119cej\n \n
\n \n \n \n \n \n
\n \n \n \n \n\n\n\n \n \n\n \n
\n \n \n \n
\n\n\n\n
\n\n\n\n\n\n
\n \n \n \n
\n \n Nasi Partnerzy polecaj\u0105 \n \n
\n \n \n \n \n \n
\n \n \n\n \n \n\n
\n \n
\n

\n Materia\u0142 Partnerski\n

\n \n
\n
\n

\n
\n
\n
\n\n
\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n
\n \n
\n

\n Materia\u0142 Partnerski\n

\n \n
\n
\n

\n
\n
\n
\n\n
\n\n\n \n\n \n\n \n
\n \n \n \n
\n\n\n\n\n\n\n
\n \n
\n Grupa ZPR Media sprzeciwia si\u0119 g\u0142oszeniu opinii nosz\u0105cych znamiona mowy nienawi\u015bci przepe\u0142nionych pogard\u0105 czy agresj\u0105.\n Je\u015bli widzisz komentarz, kt\u00f3ry jest hejtem, powiadom nas o tym, klikaj\u0105c zg\u0142o\u015b. Wi\u0119cej w REGULAMINIE\n
\n
\n
\n
\n
\n \n \n
\n
\n \n \n
\n
\n \n \n
\n
\n
\n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n\n
\n
\n
\n\n\n\n
\n \n \n \n
\n egzamin \u00f3smoklasisty\n
\n \n \n
\n\n\n\n\n
\n \n \n \n
\n \n Najnowsze\n \n
\n \n \n \n \n \n
\n \n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n
\n \n\n \n\n
\n\n\n\n\n
\n
\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n \n
\n \n \n \n
\n\n\n\n", "hook_content_bottom": "\n\n \n\n
\n\n\n\n\n\n", "hook_content_right": "", "hook_end_body": "\n\n\n \n \n\n\n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n", "hook_end_body_extended": "\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n", "hook_header_extended": "\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n", "hook_header_meta": "\nKiedy wyniki egzaminu \u00f3smoklasisty 2022? Jak sprawdzi\u0107 wyniki egzaminu 8-klasisty? - ESKA.pl\n\n\n\n\n\n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n", "hook_layer": "\n\n", "attributes": {"body.class": "article-layout"}}