Przejście dla pieszych

i

Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS Przejście dla pieszych

prawo

Sąd: pieszy na wysepce na przejściu nie ma pierwszeństwa przed pojazdami

Pieszy, który przechodzi przez przejście i znajduje się na wyspie oddzielającej pasy ruchu, nie ma pierwszeństwa przed pojazdami - wynika z decyzji Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim.

Spis treści

  1. Przejście dla pieszych z wysepką. Kto ma pierwszeństwo?
  2. Sprzeczne interpretacje prawa dot. pieszych
  3. Prawo o ruchu drogowym. Przechodzenie przez przejście dla pieszych, przepisy

Sąd, na wniosek policji, zajął się sprawą YouTubera "PrzPrzemyślenia", który publikował nagrania z kamerki samochodowej, na których widać, jak nie ustępuje pieszym, którzy znajdują się na wysepkach rozdzielających pasy ruchu i tym samym przejście (zobacz wideo poniżej). YouTuber był przekonany, że postępuje zgodnie z prawem, ponieważ jego zdaniem, aby pieszy miał pierwszeństwo, musi być w rozkroku nad krawężnikiem. Innego zdania była policja, która zainteresowała się nagraniami (mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu) i sąd pierwszej instancji. Kierowca się odwołał, a sąd umorzył postępowanie i tym samym przyznał mu rację.

Przejście dla pieszych z wysepką. Kto ma pierwszeństwo?

Sąd uznał, że pieszy, który znajduje się na wysepce, nie znajduje się na przejściu i jednocześnie też na nie nie wchodzi.

"W przedmiotowej sprawie jak wynika niezbicie z treści zgromadzonego materiału dowodowego zachowania obwinionego zarzucane mu w treści wniosku o ukaranie nie wypełniły żadnego ze znamion w/w przepisu. Należy bowiem wskazać, że każdorazowo piesi korzystali z przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką, a zatem podobnie jak w przypadku przejścia na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej z jezdni uważa się za przejście odrębne. W konsekwencji powyższego piesi nie znajdowali się w inkryminowanym czasie na przejściu dla pieszych na pasie jezdni, którym poruszał się obwiniony ani nie wchodzili na to przejście, skoro znajdowali się jeszcze na wysepce" - czytamy w uzasadnieniu postanowienia starogardzkiego sądu, które cytuje portal brd24.pl.

Sprzeczne interpretacje prawa dot. pieszych

Jednocześnie brd24.pl zwraca uwagę, że decyzja starogardzkiego sądu stoi w sprzeczności z wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, który uznał, że jeśli pieszy oczekuje przed przejściem, to znaczy, że już na nie wchodzi.

"Absurdem jest w takiej sytuacji uznawanie, że skoro piesza czekała, choć chciała wejść na przejście, to nie miała pierwszeństwa, a takie pierwszeństwo miałaby, gdyby postawiła nogę na przejściu, ryzykując potrącenie przez obwinioną; stanowiłoby to karanie pieszej za rozwagę i rozsądek, co nie było celem ustawodawcy. Przyjmując takie rozumowanie obwinionej i zaprezentowane przez nią zachowanie (bezrefleksyjny przejazd przez przejście dla pieszych) piesza, nigdy nie weszłaby na jezdnię i nie uzyskała pierwszeństwa, gdyż uniemożliwiałyby jej to jadące pojazdy, których kierujący staliby na stanowisku, iż skoro pieszy nie wszedł na przejście, to nie muszą się zatrzymać i ustąpić mu pierwszeństwa. Taka interpretacja przepisów jest pozbawiona racji (...)" - ocenił Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Prawo o ruchu drogowym. Przechodzenie przez przejście dla pieszych, przepisy

W Prawie o ruchu drogowym czytamy m.in., że:

  • Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju;
  • Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.
  • Zabrania się: wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów; bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych; spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi; przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu o ograniczonej widoczności drogi; zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko; przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów.

Zielona strzałka do likwidacji? "Do tego przepisu stosują się wyłącznie kursanci nauki jazdy"

Progi sinusoidalne w Warszawie, zobacz zdjęcia

Listen on Spreaker.