Kłotnia o wybory do rad dzielnic

i

Autor: zdj. ilustracyjne/pixabay.com

Spór o wybory do rad dzielnic. Poszło o pieniądze i za małą promocję

2023-02-22 12:44

Fundacja Wolności w Lublinie nie zgadza się ze zdaniem miasta i odpowiada. Chodzi o większą promocję wyborów do rad dzielnic. Te odbędą się 5 marca. Wcześniej społecznicy zwrócili się do prezydenta z propozycją zwiększenia finansowania dla okręgów z największą frekwencją.

Fundacja Wolności pisze do prezydenta Krzysztofa Żuka. Ten wniosek odrzuca. Aktywiści działają więc sami. Chcą większej promocji i pieniędzy dla rad dzielnic.

Jak informuje organizacja, głosowanie odbędzie się w większości dzielnic (poza Głuskiem, Starym Miastem i Za Cukrownią), a w wielu tylko w części (w sumie 48 z 80 obwodów do głosowania).

- Już miesiąc temu zwróciliśmy się do prezydenta z propozycją podwyższenie kwoty rezerwy celowej dla dzielnic, w których będzie wysoka frekwencja oraz proponując, aby wraz z decyzjami podatkowymi, wysłano informację o wyborach. Nasze propozycje nie zostaną jednak zrealizowane - mówi Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności.

Miasto odpowiada

Wniosek został odrzucony m.in. ze względu na równe traktowanie wszystkich dzielnic. – Jednym z głównych założeń prowadzonej polityki miejskiej jest angażowanie mieszkańców w proces współdecydowania o sprawach miasta i wzmacnianie zrównoważonego rozwoju wszystkich lubelskich dzielnic, niezależnie od frekwencji w wyborach - komentuje Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta.

Zdaniem aktywistów, siła rad dzielnic tkwi jednak w zainteresowaniu mieszkańców. - Im więcej ludzi pójdzie na głosowanie, tym wyraźniejszy będzie to sygnał do prezydenta, że rady dzielnic są potrzebne i należy zwiększać ich kompetencje - mówi Jakubowski.

Społecznicy przypominają, że w poprzednich wyborach frekwencje były niskie. - Tym razem nie spodziewamy się wyższych - słyszymy. Dlatego fundacja postanawia samodzielnie promować kandydatki i kandydatów.

- Zapraszamy do przesyłania swoich materiałów promocyjnych lub do kontaktu z nami celem nagrania wideoprezentacji. Oferujemy promocję samych wyborów oraz kandydatów i kandydatek w naszych mediach społecznościowych - mówi prezes fundacji.

Sytuacja w kraju jest trudna, dodatkowe finansowanie w tej chwili jest niemożliwe - komentują miejscy urzędnicy.

- Wobec skutków niekorzystnych dla finansów samorządowych zmian w systemie podatkowym, a co za tym idzie znacznym spadkiem dochodów miasta w 2023 roku i latach następnych bez ich pełnej rekompensaty, konieczne jest utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatkowania środków miasta oraz wprowadzenie rozwiązań optymalizujących - wyjaśnia Wojewódzki.

Oznacza to, że zmiany w wydatkowaniu dla rad dzielnic nie będą wprowadzone.

Oprócz tego, ratusz informuje, że w obecnej kadencji finansowanie dla rad dzielnic zwiększane było już dwukrotnie. Dodatkowo, urzędnicy informują, że wybory do rad dzielnic promowane są w budynkach urzędów, w miejskiej komunikacji, na urzędowych portalach społecznościowych czy w lokalnych mediach.

Zainteresowanych kandydatów i kandydatki Fundacja Wolności zaprasza do kontaktu pod nr tel. 791 361 911.