Osjaków ma szansę odzyskać prawa miejskie

i

Autor: Google Street View

Nowe miasta

Mieszkańcy zdecydują, czy na mapie województwa łódzkiego pojawią się dwa nowe miasta

2023-03-21 15:20

W 2023 roku na mapie województwa łódzkiego mogą pojawić się dwa nowe nowe miasta. Prawa miejskie mogą odzyskać Bielawy w powiecie łowickim oraz Osjaków w powiecie wieluńskim. Decydujący głos będzie należał do mieszkańców obu miejscowości. Konsultacje społeczne w Osjakowie zakończyły się 15 marca, a mieszkańcy Bielaw na wyrażenie swojej opinii mieli czas do 23 marca.

Dwa nowe miasta mogą pojawić się już wkrótce w województwie łódzkim. Starania o odzyskanie praw miejskich podjęli radni Osjakowa w powiecie wieluńskim oraz Bielaw w powiecie łowickim. W obu przypadkach decydujący głos będzie należał do mieszkańców. Wkrótce poznamy wyniki konsultacji społecznych w Osjakowie, które zakończyły się 15 marca. Mieszkańcy gminy, wypełniając krótką ankietę, mogli się określić czy są za nadaniem ich miejscowości statusu miasta.

Do 23 marca trwały natomiast konsultacje w gminie Bielawy. Każdy z mieszkańców gminy mógł wyrazić swoją opinię na temat nadania miejscowości Bielawy statusu miasta. Jeśli mieszkańcy opowiedzą się za przywróceniem ich miejscowości statusu miasta, władze gminy wystąpią ze stosownym wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów.

Osjaków i Bielawy mogą odzyskać prawa miejskie dzięki inicjatywie rządu z okazji 160. rocznicy powstania styczniowego, umożliwiającej odzyskanie przez miejscowości, które w przeszłości utraciły status miasta, odzyskanie go w uproszczony sposób. Osjaków prawa miejskie uzyskał w 1446 roku, a stracił je najprawdopodobniej w roku 1793. Dłużej statusem miasta cieszyły się Bielawy, które lokację miejską uzyskały w 1403 roku, a praw miejskich zostały pozbawione w roku 1870.

W Bielawach mieszka obecnie ok. 550 osób, a w Osjakowie ok. 1,3 tys. Jak zapewniają przedstawiciele obu gmin, ewentualna zmiana statusu miejscowości nie będzie się wiązała dla ich mieszkańców z dodatkowymi kosztami - nie zmienią się podatki i inne opłaty, ani nie trzeba będzie wymieniać dokumentów. Co więcej, obie miejscowości zyskałyby wizerunkowo i mogłyby się starać o niedostępne dotychczas środki zewnętrzne.

Jeśli procedura nadania statusów miast przebiegnie bez problemów, Osjaków i Bielawy mogłyby stać się miastami już 1 stycznia 2024 roku. Byłoby to kolejne miasta, jakie pojawiły się w ostatnim czasie na mapie województwa łódzkiego. 1 stycznia 2023 r. prawa miejskie odzyskały Ujazd w powiecie tomaszowskim, Rozprza w powiecie piotrkowskim, Jeżów w powiecie brzezińskim oraz Dąbrowice w powiecie kutnowskim.