Sesja nadzwyczajna

2006-11-21 11:18

Najbliższa, nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się w dniu 28 października 2005 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Najbliższa, nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się w dniu 28 października 2005 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miasta złożyło w dniu 21 października sześciu radnych, z liczącego osiem osób, Klubu Radnych SLD. Przedmiotem posiedzenia będzie uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Szczecinek. Pismo ze swoją rezygnacją z funkcji, Burmistrz Marian Tomasz Goliński złożył Przewodniczącemu Rady w dniu 17 października b.r., w związku z wybraniem go Posłem na Sejm RP.

NAJNOWSZE