Próba rozwiązania kwadratury koła.

2009-02-06 10:13

 Dwadzieścia lat Okrągłego Stołu

Dokładnie 20 lat temu do wspólnego stołu zasiadło 58 osób - 26 z opozycji, 29 ze strony peerelowskiej władzy i 3-ech obserwatorów kościelnych - dziś rocznica inauguracji obrad Okrągłego Stołu w Pałacu Namiestnikowskim. Obrady zakończyły się 5 kwietnia - prócz utworzenia drugiej izby parlamentu ustalono podział mandatów w Sejmie oraz zmiany prawa o stowarzyszeniach, które umożliwiły rejestrację Solidarności, zwiększono dostęp opozycji do mediów

Nasi Partnerzy polecają
NAJNOWSZE