Powołano Radę Sportu

2006-11-21 11:18

Powołano Radę Sportu

W refektarzu grudziądzkiego ratusza nastąpiło wręczenie aktów powołania członkom Rady Sportu. Wyłoniony został pięcioosobowy zespół, który będzie się troszczył o dobro grudziądzkiej kultury fizycznej. Rada Sportu została powołana na podstawie ustawy o kulturze fizycznej i zarządzenia Prezydenta Grudziądza. Znaleźli się w niej przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej: Rafał Chmielewski - prezes UKS Ruch Grudziądz, Zbigniew Fijałkowski - prezes GTŻ, Eugeniusz Grynda - prezes Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji Stal Grudziądz, Henryk Olszewski - prezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego oraz Marek Szymkowicz - wiceprezes GKS Olimpia. Do zadań Rady Sportu należy nie tylko opiniowanie projektów: strategii rozwoju, budżetu i uchwał, dotyczących rozwoju kultury fizycznej, ale także realizacja programów rozwoju bazy sportowej. Ponadto Rada opiniować będzie plan imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje dofinansowywane z budżetu Urzędu Miasta.

NAJNOWSZE