Odwołanie członków rad nadzorczych 4 spółek miejskich w Złocieńcu.

2006-11-21 11:18

Powodem odwołania była zmiana w ustawie dotycząca wymogu w stosunku do poszczególnych członków rad nadzorczych uzyskania certyfikatu uprawniającego do bycia członkiem rady.

Burmistrz Złocieńca Waldemar Włodarczyk odwołał członków rad nadzorczych czterech spółek miejskich: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Zakładu Ciepłownictwa, Zakładu Usług Komunalnych i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Powodem odwołania była zmiana w ustawie dotycząca wymogu w stosunku do poszczególnych członków rad nadzorczych uzyskania certyfikatu uprawniającego do bycia członkiem rady. Został ogłoszony nabór kandydatów na członków i jak mówi Burmistrz W. Włodarczyk na przełomie lutego i marca powinny zostać powołane nowe rady.

NAJNOWSZE