Jest praca w Ostrowie?

2006-11-21 11:18

Jest praca w Ostrowie. 31 jednostek podlegających miastu takich jak szkoły czy przedszkola oraz MZD i spółki komunalne zgłosiło chęć przyjęcia do pracy osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dzięki temu w przyszłym roku w ramach prac interwencyjnych szansę zatrudnienia na pół roku dostanie 147 bezrobotnych.

Jest praca w Ostrowie. 31 jednostek podlegających miastu takich jak szkoły czy przedszkola oraz MZD i spółki komunalne zgłosiło chęć przyjęcia do pracy osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dzięki temu w przyszłym roku w ramach prac interwencyjnych szansę zatrudnienia na pół roku dostanie 147 bezrobotnych. W bieżącym roku w Ostrowie uruchomiono „Program 100”. Pozwolił on na zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta 100 bezrobotnych. Rok 2006 ma przynieść kolejne miejsca pracy. Bezrobotni mają znaleźć zatrudnienie przy pracach porządkowych w szkołach i miejskich spółkach.

NAJNOWSZE