Co z terenem przy Chrobrego?

2006-11-21 11:18

Nadal nie wiadomo kiedy i w jaki sposób zostanie zagospodarowany teren u zbiegu ulic Struga i Chrobrego.

Nadal nie wiadomo kiedy i w jaki sposób zostanie zagospodarowany teren u zbiegu ulic Struga i Chrobrego. Władze Radomia przedstawiły radzie miejskiej projekt uchwały w sprawie umożliwienia oddania gruntu w wieczyste użytkowanie. To spotkało się jednak z krytyką ze strony radnych, którzy obawiają się, że stracą kontrolę nad tym, co powstanie na tym terenie. Wiceprezydent Andrzej Banasiewicz wycofał ostatecznie projekt uchwały w sprawie oddania terenu w wieczyste użytkowanie. Przyznał jednocześnie, że jest zniesmaczony dyskusją i krytyką ze strony radnych. "Wysłaliśmy do inwestorów sygnał, że nam na nich nie zależy" - stwierdził z gorczą prezydent. Terenem u zbiegu Struga i Chrobrego interesowało się ostatnio sześciu inwestorów.

NAJNOWSZE