„Turystyka - wspólna sprawa" Szkolenia i doradztwo dla turystyki dofinansowane z EFS

2006-11-21 11:18

W województwie zachodniopomorskim od sierpnia 2006 r. realizowany jest projekt "Turystyka - wspólna sprawa". To pierwszy w Polsce duży projekt szkoleń i doradztwa dla branży turystycznej.

W województwie zachodniopomorskim od sierpnia 2006 r. realizowany jest projekt "Turystyka - wspólna sprawa". To pierwszy w Polsce duży projekt szkoleń i doradztwa dla branży turystycznej. Skorzystać z niego mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów, które wspierają rozwój turystyki, takich jak: organizacje przedsiębiorców i pracodawców

NAJNOWSZE