Somewhere i Belong

Somewhere i Belong

Somewhere i Belong - TEKST PIOSENKI

When this began
I had nothing to say
And I'd get lost in the nothingness inside of me
I was confused
And I let it all out to find /that I'm
Not the only person with these things in mind
Inside of me
But all the vacancy the words revealed
Is the only real thing that I've got left to feel
Nothing to lose
Just stuck/hollow and alone
And the fault is my own
And the fault is my own

I want to heal
I want to feel
What I thought was never real
I want to let go of the pain I've held so long
[Erase all the pain 'til it's gone]
I want to heal
I want to feel
Like I'm close to something real
I want to find something i've wanted all along
Somewhere I belong

And I've got nothing to say
I can't believe I didn't fall right down on my face
I was confused
Looking everywhere/only to find that it's
Not the way I had imagined it all in my mind
So what am I
What do I have but negativity
'Cause I can't justify the
Way everyone is looking at me
Nothing to lose
Nothing to gain/hollow and alone
And the fault is my own
The fault is my own

I will never know
Myself until I do this on my own
And I will never feel
Anything else until my wounds are healed
I will never be
Anything 'til I break away from me
And I will break away
I'll find myself today

I want to heal
I want to feel like I'm
Somewhere i belong Gdzieś dokąd należę

Kiedy to się zaczęło
Nie miałem nic do powiedzenia
I zagubiłem się w nicości wewnątrz siebie
Byłem zdezorientowany
I wyrzuciłem to wszystko by odkryć /że ja
Nie jestem jedyną osobą z tymi rzeczami w głowie
Wewnątrz mnie
Ale cała ta pustka odkryła słowa
Jest jedyną faktyczną rzeczą która mi pozostała
Nic do stracenia
Po prostu ugrzęzłem/pusty i samotny
I to moja wina
I to moja wina

Chcę uzdrowić
Chce czuć
To co myślałem nigdy nie było rzeczywiste
Chcę porzucić ból który trzymałem tak długo
[Wymazać cały ból dopóki nie zniknie]
Chcę uzdrowić
Chce poczuć
Jakbym był blisko czegoś rzeczywistego
Chcę znaleźć coś czego szukałem cały czas
Gdzieś dokąd należę

I nie mam nic do powiedzenia
Nie mogę wierzyć że nie upadłem prosto na twarz
Byłem zdezorientowany
Patrząc wszędzie/tylko by odkryć że to
Nie jest droga którą sobie wyobrażałem w swoim umyśle
Więc czym jestem
Co mam ale negatywnego
Bo nie mogę usprawiedliwiać
Sposobu w jaki wszyscy na mnie patrzą
Nic do stracenia
Nic do osiągnięcia/pusty i samotny
I to moja wina
To moja wina

Nigdy nie będę znał
Siebie do momentu aż zrobię to sam
I nigdy nie będę czuł
Czegokolwiek innego dopóki moje rany się nie zagoją
Nigdy nie będę
Czymkolwiek dopóki nie przełamię się w sobie
I przełamię się
Odnajdę się dziś

Chcę uzdrowić
Chce czuć jakbym
Gdzieś dokądś należał Kiedy to się zaczęło

Nie miałem nic do powiedzenia

I zagubiłem się w nicości wewnątrz siebie

Byłem zdezorientowany

I wyrzuciłem to wszystko, by odkryć/że ja

Nie jestem jedyną osobą z tymi rzeczami w głowie

Wewnątrz mnie

Ale cała ta pustka, która odkryła słowa

Jest jedyną faktyczną rzeczą, która mi pozostała

Nic do stracenia

Po prostu ugrzązłem/pusty i samotny

I to moja wina

I to moja wina

Chcę siebie uzdrowić

Chcę poczuć

To, o czym myślałem, że nigdy nie było rzeczywiste

Chcę porzucić ból, który trzymałem tak długo

[Wymazać cały ból dopóki nie zniknie]

Chcę siebie uzdrowić

Chcę poczuć

Jakbym był blisko czegoś rzeczywistego

Chcę znaleźć coś, czego szukałem cały czas

Gdzieś, dokąd należę

I nie mam nic do powiedzenia

Nie mogę uwierzyć, że nie upadłem prosto na twarz

Byłem zdezorientowany

Patrząc wszędzie/tylko by odkryć że to

Nie jest droga, którą sobie wyobrażałem w swoim umyśle

Więc czym jestem

Co mam, ale negatywnego

Bo nie mogę usprawiedliwiać

Sposobu, w jaki wszyscy na mnie patrzą

Nic do stracenia

Nic do osiągnięcia/pusty i samotny

I to moja wina

To moja wina

Chcę siebie uzdrowić

Chcę poczuć

To, o czym myślałem, że nigdy nie było rzeczywiste

Chcę porzucić ból, który trzymałem tak długo

[Wymazać cały ból dopóki nie zniknie]

Chcę siebie uzdrowić

Chcę poczuć

Jakbym był blisko czegoś rzeczywistego

Chcę znaleźć coś, czego szukałem cały czas

Gdzieś, dokąd należę

Nigdy nie poznam

Siebie do momentu, gdy zrobię to sam

I nigdy nie poczuję

Czegokolwiek innego, dopóki moje rany się nie zagoją

Nigdy nie będę

Czymkolwiek dopóki nie przełamię się w sobie

I przełamię się

Odnajdę się dziś

Chcę siebie uzdrowić

Chcę poczuć

To, o czym myślałem, że nigdy nie było rzeczywiste

Chcę porzucić ból, który trzymałem tak długo

[Wymazać cały ból dopóki nie zniknie]

Chcę siebie uzdrowić

Chcę poczuć

Jakbym był blisko czegoś rzeczywistego

Chcę znaleźć coś, czego szukałem cały czas

Gdzieś, dokąd należę

Chcę siebie uzdrowić

Chcę czuć, jakbym był

Gdzieś, dokąd należę

Chcę siebie uzdrowić

Chcę czuć, jakbym był

Gdzieś, dokąd należę

Gdzieś, dokąd należę
Autorzy utworu: Linkin Park
NAJNOWSZE