Na jaką pomoc mogą liczyć bydgoscy przedsiębiorcy? Ratusz ma plan

2020-03-23 11:12 Dorota Lakner
Pomoc dla przedsiębiorców
Autor: Free-Photos/pixabay.com Pomoc dla przedsiębiorców

Bydgoski pakiet pomocy dla przedsiębiorców ma ograniczyć skutki sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli się bydgoscy przedsiębiorcy.

- Pomoc dla przedsiębiorców powinna być prowadzona przede wszystkim ze szczebla rządowego, który ma pieniądze i narzędzia. Oczywiście, jako samorządowiec, zdaję sobie sprawę, że na samorządzie spoczywają także obowiązki w tym zakresie. Wprowadzamy pakiet ulg, zwolnień i przesunięć terminów, aby w tym trudnym czasie wesprzeć prowadzących własny biznes. Podkreślam, że jest to pomoc, dla tych którzy potrzebują jej do do przetrwania w czasie epidemii - tłumaczy prezydent Rafał Bruski.

Przedsiębiorcy lub inne podmioty, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o następujące ulgi w podatku od nieruchomości, czynszu najmu za lokal użytkowy oraz za dzierżawę gruntu: odroczenie terminu płatności na okres: od 3 do 6 miesięcy lub rozłożenie na raty z terminem płatności ostatniej raty - 15 grudnia 2020 r.

Pakiet pomocowy ma na celu ograniczenie skutków wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej w jakiej znaleźli się bydgoscy przedsiębiorcy i inne podmioty, prowadzące działalność gospodarczą, szczególnie:

-polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu

-związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje

- twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki

- związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness

- związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalnością klubów filmowych

- związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

- związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych)

- działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność kulturalna

- działalność z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

- działalność gastronomiczna i rozrywkowa

- handel detaliczny: wyrobami tekstylnymi/odzieżowymi; obuwiem i wyrobami skórzanymi; meblami i sprzętem oświetleniowym; sprzętem radiowo- telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego; artykułami piśmiennymi i księgarskimi.

 Żeby uzyskać ulgi przedsiębiorca powinien złożyć wniosek z podstawowymi dokumentami:
• Oświadczeniem o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis
• Formularzem informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
• Sprawozdaniem finansowym za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów)
• Dokumentami finansowymi za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej
• Oświadczeniem majątkowym przedsiębiorcy – osoby fizycznej
 
Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Wniosek należy złożyć w formie:
• elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP
• pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.