Czy mógłbyś zostać policjantem w drogówce? Rozwiąż ten test i przekonaj się! [QUIZ]

2020-12-07 7:03 hz
Testy do policji. Czy mógłbyś zostać policjantem w drogówce?
Autor: Polska Policja

Zastanawiałeś się kiedyś, czy mógłbyś zostać policjantem w drogówce? Przekonaj się o tym, rozwiązując przykładowe pytania z testów multiselect do policji oraz prawa o ruchu drogowym.

Strajk Kobiet w Białymstoku: "Przeciwko brutalności policji". 2 XII 2020

Testy do policji 2002 – czy mógłbyś zostać policjantem w drogówce? [7.12.2020]

Jednym praca w policji kojarzy się z patrolowaniem ulic, innym z łapaniem groźnych przestępców. Jeszcze inni kojarzą mundurowych z kontrolami drogowymi, łapaniem oraz karaniem drogowych piratów. Wszystkie z tych grup, zanim rozpoczną służbę, muszą przejść testy do policji. Są wśród nich zarówno te sprawdzające ich sprawność fizyczną, jak i testy z wiedzy oraz tzw. testy multiselect oceniające ich kondycję psychiczną.

Zobacz też:

A Ty? Zastanawiałeś się kiedyś, czy mógłbyś zostać policjantem w drogówce? Rozwiąż krótki test i się przekonaj!

Wydziały ruchu drogowego to specjalny rodzaj służb legitymujący się insygniami oznaczonymi w Polsce literą R. Jego zadaniem jest stanie na straży porządku i przepisów prawa o ruchu drogowym. Policjant drogówki przeprowadza kontrole drogowe, sprawdza stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierujących oraz dba o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – zarówno kierowców jak i pieszych. Często współpracuje w tym zakresie z innymi służbami, m.in. celno-skarbową, inspekcją transportu drogowego czy strażą miejską.

Jakie są rodzaje służb w policji?

Policja składa się z następujących rodzajów służb:

  • kryminalnej;
  • śledczej;
  • prewencyjnej;
  • spraw wewnętrznych;
  • kontrterrorystycznej;
  • wspomagającej (w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym).

Na poziomie wojewódzkim pracą policji kierują komendanci wojewódzcy. Powołuje ich komendant główny. W powiatach i miastach nadzorowanie pracy poszczególnych jednostek spoczywa na barkach komendantów powiatowych i miejskich, którzy powołują i odwołują kierownictwo komisariatów, posterunków oraz rewirów dzielnicowych na swoim terenie.