Studenci nie wracają w mury uczelni. [WIDEO]

2020-05-26 8:31
student
Autor: pixabay.com

Przez pandemię korona wirusa, studenci nie dokończą obecnego roku akademickiego osobiście, wszystko odbędzie się drogą zdalną.

Studenci nie wrócą na uczelnie do 30 września! Zajęcia do końca roku akademickiego mają odbywać się w zdalnej formie! 

Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego do dnia 30 września 2020 roku podtrzymało ograniczenia funkcjonowania uczelni, przez zawieszenie kształcenia na studiach, w szkołach doktorskich, na studiach podyplomowych i innych formach. W związku z tym zajęcia na UZ będą odbywać się w formie zdalnej do końca obecnego semestru. 

tak sprawę komentuje Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego Katarzyna Łasińska. Koniec roku akademickiego już niebawem zatem studenci Uzetu do sesji podejdą, ale zdalnie

Sesja zaliczeniowa i egzaminacyjna na Uniwersytecie Zielonogórskim odbywać się będzie w formie zdalnej. Decyzją ministerstwa o kontynuacji zajęć w trybie zdalnym podyktowana jest troską o bezpieczeństwo zdrowotne studentów, doktorantów i pracowników uczelni. 

dodaje Pani Kanclerz. Od 25 maja została przywrócona możliwość dokończenia semestru lokalnie, tylko dla studentów ostatnich lat. Studenci, którzy będą musieli wrócić w mury uczelni zostaną o tym poinformowani drogą emaliową.

COŚ DOBREGO #21