Zmiany w umowach o dzieło od 2021 roku

i

Autor: Pixabay

Zmiany w umowach o dzieło od 1 stycznia 2021: Co musisz wiedzieć? Kto musi zgłosić je do ZUS?

2020-12-29 9:24

Od 1 stycznia 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów o dzieło. To oznacza, że każdą umowę musimy zgłaszać w ZUS. Jak to zrobić? Jakie są terminy? Jak wypełnić formularz RUD?

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło: Jak to zrobić? Jakie sa terminy?

Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 roku. ZUS musi prowadzić ewidencję takich umów. Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Formularz można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Do zgłoszenia zawarcia umowy o dzieło będą zobowiązani wszyscy płatnicy składek oraz osoby fizyczne, bez względu na to, czy są zarejestrowane w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

QUIZ. Wycięliśmy wszystko i został tylko uśmiech. Odgadniesz, kto jest na zdjęciu?

Pytanie 1 z 17
Czyj to uśmiech?
Czyj to uśmiech?

Formularz RUD: Jak wypełnić?

Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

W formularzu RUD trzeba podać następujące dane:

  • w bloku I - swoje dane, czyli zamawiającego wykonanie umowy o dzieło - dane identyfikacyjne oraz adresowe,
  • w bloku II - dane wykonawcy umowy o dzieło - dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarłeś umowę o dzieło,
  • w bloku III - informację o zawartych umowach o dzieło - daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów.

Umowy o dzieło: Kto nie musi zgłaszać?

Umów o dzieło nie musimy zgłaszać do ZUS w kilku przypadkach:

  • jeśli jesteś podmiotem lub jednostką organizacyjną (np. stowarzyszeniem, fundacją, spółką prawa handlowego, itp.) i nie jesteś płatnikiem składek (nie musisz rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszasz do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego), nie musisz informować ZUS o zawartych umowach o dzieło,
  • zawrzesz umowę z własnym pracownikiem,
  • umowy będą ędą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
  • zawrzesz umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Na podst. mat. pras. ZUS

Posłuchaj o fryzurach do spania, i dowiedz się, co zrobić, aby rano włosy ładnie wyglądały. To materiał z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ. Podcasty z poradami.
Świąteczny apel premiera: Spędźmy ten czas w kameralnym gronie