Zmiany w podstawach programowych dla szkół podstwowych od 3 marca. Co wchodzi w życie?

i

Autor: Canva.com Zdjęcie poglądowe

Zmiany w podstawach programowych dla szkół od 3 marca. Co wchodzi w życie?

2023-02-21 10:28

W piątek 17 lutego zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw dwa znowelizowane rozporządzenia wprowadzające zmiany w szkolnych podstawach programowych. Obejmuję one między innymi: podstawy programowe w liceum ogólnokształcącym, technikum, szkole policealnej i szkole podstawowej. Więcej informacji znajdziecie w tym artykule.

Dwa rozporządzenia zmieniające podstawy programowe w poszczególnych typach szkół, a także w zakresie wychowania przedszkolnego opublikowano w Dzienniku Ustaw w połowie lutego 2023. W życie wejść mają już 3 marca tego samego roku. Pierwszą ze zmian jest rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia. Co się zmieni? Uczniowie będą od teraz mogli wybrać język łaciński zamiast drugiego języka obcego nowożytnego.

Nauka łaciny w szkołach powraca. Czy będzie z niej egzamin maturalny?

Nauka łaciny powraca do programowej podstawy po latach przerwy. Uczniowie będą również mieli możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego języka. Dotyczy to jedynie części pisemnej.

- W nauczaniu języka łacińskiego powinien być położony nacisk na rozbudowywanie słownictwa i poznawanie frazeologii. Nauczanie języka łacińskiego ma wzbogacać (…) informacje na temat starożytnego świata, które uczniowie uzyskują przede wszystkim na zajęciach z innych przedmiotów humanistycznych. Język łaciński był też pierwszym językiem nauk biologicznych, a jego leksyka jest obecna w pojęciach fizycznych i chemicznych - podkreśla resort edukacji.

Przygotowania do wizyty Joe Bidena w Warszawie

Łacina w szkole podstawowej

Zmiany nie dotyczą tylko szkół ponadpodstawowych. Nauczanie języka łacińskiego będzie możliwe już w klasach IV-VIII.

Zasadniczym założeniem przedmiotu język łaciński nauczanego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej jest uczenie rozumienia tekstów w języku łacińskim” oraz że „mając na uwadze realizację tego celu, w ramach tego przedmiotu przewidziano nauczanie leksyki. Pod tym względem podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie języka łacińskiego przypomina podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego  - czytamy w rozporządzeniu MEiN.

Rozporządzenie zakłada, że po ukończeniu nauki na tym etapie uczeń między innymi:

  • zna około 500 najczęściej używanych łacińskich wyrazów
  • rozpoznaje następujące formy z zakresu gramatyki języka łacińskiego:a) formy fleksyjne rzeczowników regularnych deklinacji I–V,b) formy fleksyjne przymiotników regularnych deklinacji I–III w stopniu równym
  • rozróżnia najważniejsze warianty wymowy łacińskiej;
  • rozumie proste wypowiedzi pisemne w języku łacińskim
  • potrafi przełożyć prosty tekst łaciński na język polski i z zachowaniem polskiej normy językowej
  • rozumie znaczenie najczęściej używanych łacińskich zwrotów i sentencji oraz paremii
  • potrafi posługiwać się podstawową łacińską terminologią gramatyczną i podać polskie odpowiedniki łacińskich określeń gramatycznych

Czy ten władca był królem Polski? Przy 7 pytaniu przetrzesz oczy ze zdumienia!

Pytanie 1 z 10
Czy Mieszko I był królem Polski?