Słowacja zamyka granice z Polską. Czy wrócą kontrole na przejściach z powodu pandemii?

2021-02-15 8:29 PAP. nm
Słowacja
Autor: Pixaby Koronawirus: Słowacja wraca do NORMALNOŚCI i otwiera kolejne branże. Co tam razem?

Koronawirus Słowacja. Od poniedziałku, 15 lutego Słowacja zamyka dla ruchu osobowego i towarowego przejścia graniczne z sąsiadującymi państwami. Wśród nich, 10 to te z Polską. Czy kontrole na przejściach granicznych zostaną przywrócone? Czy można pojechać na Słowację?

Koronawirus Słowacja. Słowacja zamyka niektóre granice z Polską. Które?

Na granicy z Polską zamknięte mają być od poniedziałku, 15 lutego przejścia:

  • Radoszyce-Palota,
  • Ożenna-Niżna Polianka,
  • Muszynka-Kurov,
  • Leluchów-Czircz,
  • Szczawnica-Lesnica,
  • Niedzica-Lysa nad Dunajcom,
  • Łysa Polana-Tatranska Javorina,
  • Chochołów-Sucha Hora,
  • Winiarczykówka-Bobrov,
  • Ujsoły-Novot.

Według policji zamknięcie części przejść granicznych pozwoli na wzmocnienie kontroli na pozostałych przejściach, nie tylko z Polską, ale także z Czechami, Węgrami i Austrią.

Tak wyglądają autobusy w Krakowie w zimie

Podkreślono, że ani od poniedziałku, gdy zostaną zamknięte niektóre przejścia graniczne, ani od środy, gdy ma obowiązywać ściślejszy reżim przekraczania granicy, nie zostaną przywrócone kontrole graniczne. O takich decyzjach Słowacja musiałaby uprzedzić Komisję Europejską. Policja uprzedza podróżnych, że na przejściach granicznych może wydłużyć się czas wjazdu na Słowację.

Koronawirus Słowacja. Czy można pojechać na Słowację?

Słowacja zamyka część granic z Polską - czy to oznacza, że nie można pojechać do naszych południowych sąsiadów?

Od poniedziałku policja ma informować podróżnych m.in. z Polski, którzy obecnie potrzebują do przekroczenia granicy negatywnego wyniku testu PCR, o nowych zasadach wjazdu na Słowację. Należy do nich - w przypadku przyjazdów z państw UE, Islandii, Liechtensteinu, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii - obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny oraz obowiązkowe wypełnienie na stronie internetowej formularza, co musi nastąpić najpóźniej przy przekraczaniu granicy. Kwarantannę można zakończyć wcześniej, 8. dnia izolacji, jeśli po przeprowadzeniu testu PCR uzyska się wynik negatywny. Osobna regulacja dotyczy pracowników transgranicznych, którzy przy wjeździe na Słowację muszą mieć negatywne testy antygenowe lub PCR nie starsze niż 7 dni.

Od wprowadzanych od środy zasad obowiązują pewne wyjątki dotyczące m.in. kierowców transportu międzynarodowego, załóg karetek pogotowia, osób jadących na leczenie oraz tych, którzy przejeżdżają przez Słowację tranzytem. Policja podkreśliła, że obowiązek kwarantanny będzie także dotyczyć osoby, które już chorowały na Covid-19 lub zostały zaszczepione drugą dawką szczepionki przeciw tej chorobie. 14-dniową izolację będą mogły ukończyć, wykonując test PCR.

Konsulat RP w Bratysławie zwrócił uwagę, że policja słowacka nie będzie uważać za tranzyt przejazdu osób udających się do Polski, które zaczynają podróż w kraju graniczącym z Polską. Dotyczy to m.in. Czech, Niemiec lub Ukrainy. Nie będzie można też „skracać” sobie drogi przez terytorium Słowacji, jadąc z Polski do Polski.

Najnowsze