Granica białoruska. Spowiedź przemytnika migrantów. Tłumaczy się wyższym dobrem.

i

Autor: Tomasz Radzik/Super Express

Nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej: Jest decyzja prezydenta

2021-11-30 20:09

Jest decyzja prezydenta ws. nowelizacji ustawy o ochronie granicy. Ma to związek ze stanem wyjątkowym, który wkrótce się w kończy. W związku z tym trzeba było podjąć decyzję ws. dodatkowych regulacji. Co zrobił prezydent?

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. To umożliwi m.in. wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej - powiedział  szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot. Wcześniej tego dnia Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone do niej przez Senat. Nowela czeka na publikację.

Czytaj także: Stan wyjątkowy: W tych miejscowościach nie wyjdziesz z domu bez dowodu. Sprawdź listę miejscowości i listę ograniczeń

Nowelizacja ustawy o ochronie granicy: Co się zmieni?

Nowe przepisy umożliwią wydanie czasowego zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. Zakaz będzie mógł być wprowadzony na szczególnie narażonych obszarach przy linii granicy zewnętrznej - z Białorusią, Ukrainą i Rosją - w drodze rozporządzenia szefa MSWiA po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej.

Z zakazu wyłączeni będą m.in. mieszkańcy, czy osoby prowadzące tam działalność gospodarczą, załatwiające sprawy urzędowe lub biorące udział w kulcie religijnym. Zakaz nie będzie dotyczył ponadto załóg karetek pogotowia i innych służb interwencyjnych, a także funkcjonariuszy i żołnierzy na służbie. Na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie tam również innych osób, w szczególności dziennikarzy.

Osiem poprawek

W piątek do uchwalonej 17 listopada nowelizacji Senat wniósł osiem poprawek. We wtorek wszystkie propozycje odrzucił Sejm. Regulacja była procedowana w trybie pilnym.Senackie poprawki zakładały m.in., że zakaz przebywania nie obowiązywałby dziennikarzy ani przedstawicieli organizacji niosących pomoc humanitarną, medyczną i prawną. Jedna z  proponowanych zmian przewidywała ponadto, że przepisy umożliwiające wprowadzenie zakazu straciłyby moc po 3 miesiącach od wejścia w życie. Inna ograniczyłaby obszar, na którym może zostać wprowadzony zakaz, do terenu, na którym obecnie obowiązuje stan wyjątkowy, czyli do pasa 183 miejscowości przylegających do granicy z Białorusią. Kolejna z poprawek skreślała możliwą karę aresztu za złamanie zakazu przebywania, pozostawiając tylko karę grzywny.

Nowelizacja, poza wprowadzeniem przepisów o zakazie, zmienia również ustawę o rekompensacie dla przedsiębiorców działających w strefie stanu wyjątkowego, tak, aby rekompensatę otrzymali też działający na obszarze, na którym obowiązywać będzie zakaz.

Czytaj także: Pilny apel MSZ. Chodzi o nowy wariant koronawirusa Omikron

Nowela znosi ponadto górny limit wieku nowo przyjmowanych funkcjonariuszy Straży Granicznej i reguluje kwalifikacje zawodowe wymagane do mianowania ich na stanowisko służbowe. Rozszerza także katalog środków przymusu bezpośredniego, których mogą używać funkcjonariusze SG, o plecakowe miotacze substancji obezwładniających. Obecnie takich miotaczy może używać jedynie policja.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów regulujących służbę funkcjonariuszy SG, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Quiz. Skąd się wzięły nazwy miesięcy?

Pytanie 1 z 12
"Lipiec" nazywa się tak z powodu...
W formie 24 - Dodatki do żywności