Niezaszczepieni pracownicy zostaną wysłani na BEZPŁATNY URLOP? To nowa propozycja rządu

i

Autor: Unsplash - Magnet.me Niezaszczepieni pracownicy zostaną wysłani na BEZPŁATNY URLOP? To nowa propozycja rządu

Niezaszczepieni pracownicy zostaną wysłani na BEZPŁATNY URLOP? To nowa propozycja rządu

2021-08-27 8:45

Nie jesteś zaszczepiony i nie przeszedłeś zakażenia koronawirusem? Pracodawca będzie mógł wysłać cię na bezpłatny urlop bądź delegować do innego rodzaju pracy. Tak wynika z opisu projektu noweli ustawy o zwalczaniu COVID-19 opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych rządu. O szczegółach nowej propozycji rządu przeczytasz w materiale poniżej.

Czwarta fala w Polsce już się rozpoczyna. Wiele wskazuje na to, że epidemia przybierze na sile we wrześniu i październiku, a co za tym idzie – musimy liczyć się z pewnymi obostrzeniami. Według zapowiedzi rządu, mają one mieć charakter regionalny - z podziałem na strefy na poziomie powiatów. W pierwszej kolejności obostrzeniami mogą zostać objęte te regiony, w których liczba zakażonych będzie najwyższa a poziom zaszczepienia najniższy. By zwiększyć odsetek zaszczepionych przeciwko COVID-19 i powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa rząd przygotował nowe rozwiązanie. Jak wynika z opisu projektu noweli ustawy o zwalczaniu COVID-19 zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych, pracodawca będzie mógł wysłać niezaszczepionego pracownika na urlop bezpłatny lub oddelegować go do pełnienia innych zadań.

– W projektowanej regulacji przewiduje się wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą pracodawcom uzyskiwać informacje dotyczące zaszczepienia, faktu przebycia zakażenia SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Proponuje się, aby w przypadku osoby, która przekazała informację o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub nieprzebyciu infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, pracodawca mógł delegować te osobę do pracy poza jej stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy albo skierować na urlop bezpłatny – napisano w projekcie. – Przewiduje się również możliwość oczekiwania powyższych informacji przed nawiązaniem stosunku pracy z osobą ubiegającą się o pracę – dodano.

Raport z anteny 26.08, godz.10

Rząd proponuje również, aby przedsiębiorca lub podmiot niebędący przedsiębiorcą, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym czasowym ograniczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 46b pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie podlegał takiemu ograniczeniu, jeżeli działalność gospodarcza będzie wykonywana na rzecz osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19, osoby po przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub osoby posiadającej ważny negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

W celu weryfikacji statusu zdrowotnego będzie możliwość stosowania aplikacji mobilnej udostępnionej przez Centrum e-Zdrowia lub wykorzystywania zaświadczeń, na których umieszczony będzie wizerunek twarzy posiadacza zaświadczenia. Będą one mogły być wydawane przez osoby wykonujące zawód medyczny. Fotografie będą pochodzić z Rejestru Dowodów Osobistych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych.

Źródło: Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów