Prawo drogowe. Masz taką tablicę rejestracyjną? Możesz dostać mandat!

i

Autor: pexels Prawo drogowe. Masz taką tablicę rejestracyjną? Możesz dostać mandat!

Prawo drogowe. Masz taką tablicę rejestracyjną? Możesz dostać mandat! Lepiej szybko się jej pozbądź

2021-04-26 13:45

Prawo o ruchu drogowym jasno stwierdza, kiedy pojazd może być dopuszczony do jazdy. Kluczowe w tym wypadku są ważne badania techniczne oraz rejestracja pojazdu. To, jakie tablice rejestracyjne może on posiadać oraz gdzie się powinny znajdować, wyraźnie określają przepisy. Osoby, które się do nich nie stosują mogą dostać mandat, karę oraz stracić dowód rejestracyjny.

Tablice rejestracyjne to obowiązkowy element każdego pojazdu dopuszczonego do ruchu. Musi on być również sprawny technicznie, co potwierdza diagnosta podczas okresowego badania technicznego w autoryzowanym serwisie – Stacji Kontroli Pojazdów. Prawo o ruchu drogowym wyraźnie wskazuje, jakie tablice rejestracyjne powinien posiadać samochód, a także gdzie powinny się one znajdować. Przepisy w tej kwestii są jednoznaczne i brzmią: Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe tablice rejestracyjne z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjątkiem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów, na których tablicę umieszcza się tylko z tyłu. Czy w związku z tym tablicę rejestracyjną można wozić za szybą przednią lub tylną pojazdu? Jak wygląda sprawa z naklejkami rejestracyjnymi? Czy wożenie tablicy rejestracyjnej za szybą oznacza, że pojazd nie spełnia warunków technicznych i nie może być dopuszczony do ruchu? Co w przypadku, gdy pojazd nie posiada miejsc konstrukcyjnie przeznaczonych do montażu tablic?

Tablice rejestracyjne w Polsce. Z jakiego województwa pochodzi auto oznaczone...

Pytanie 1 z 10
BWM:

Prawo drogowe. Masz taką tablicę rejestracyjną? Możesz dostać mandat!

Odpowiedź na powyższe pytania jest dość jasna: każdy pojazd z wyłączeniem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów musi posiadać tablicę rejestracyjną przymocowaną do nadwozia z przodu i z tyłu. W przypadku wymienionych wyżej pojazdów wystarczy, że właściciel zamontuje tablicę z tyłu. Prawo o ruchu drogowym odnosi się także do problematycznej kwestii braku przestrzeni montażowej z przodu i z tyłu pojazdu:

Jeżeli pojazd nie posiada specjalnego miejsca do umocowania tablic rejestracyjnych, to przednią i tylną tablicę rejestracyjną umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało widoczność tablicy rejestracyjnej - po lewej stronie pojazdu.

Oznacza to, że tablica rejestracyjna za szybą jest niedozwolona, a za wożenie jej w taki sposób można dostać mandat, a nawet wysoką karę.

Tablica rejestracyjna za szybą – co za to grozi? [MANDAT, KARA]

Kierowca niestosujący się do przepisów może zostać ukarany mandatem w wysokości 50 złotych oraz utratą dowodu rejestracyjnego. To jednak nie wszystko. W najgorszym przypadku kierującemu grozi kara do 3000 zł lub nagana. Obie kwestie rozstrzyga wówczas już nie policja, ale sąd.

Tablica rejestracyjna a naklejki rejestracyjne

Warto dodać, iż jedną ze zmian w przepisach ruchu drogowego dotyczących rejestracji pojazdu ma być brak konieczności naklejania na szybę nalepki rejestracyjnej. Obecnie, rejestrując pojazd, otrzymujemy:

  • dwie tablice rejestracyjne,
  • naklejkę, którą powinniśmy umieścić w prawym dolnym rogu szyby czołowej.

Naklejka kosztuje 18,50 zł i nabywa się ją w wydziale komunikacji 18,50 zł. Zmiany przewidują, że w ramach pakietu deregulacyjnego obowiązek ten zostanie zniesiony. Ma to nastąpić do 4 września 2022 roku.

Zabrze: Podszedł do samochodu i wyrwał tablicę rejestracyjną