Lex Kaczyński w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja po cichu podpisana przez prezydenta

i

Autor: PAP/Przemysław Piątkowski

Przepisy

"Lex Kaczyński" w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja po cichu podpisana przez prezydenta

2023-04-01 9:24

W "Dzienniku Ustaw" opublikowana została w piątek nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Obszerne zmiany odnoszą się do procedur cywilnych. Nowela zawiera też przepis zmieniający zasady publikacji zasądzonych przeprosin ws. naruszenia dóbr osobistych. Prezydent Andrzej Duda nie pochwalił się jednak podpisem.

Jak wynika z informacji na stronie internetowej Kancelarii, Prezydenta RP Andrzej Duda podpisał nowelizację 22 marca.

Uchwalona pod koniec stycznia przez Sejm nowela zmienia m.in. próg wartości sporu dzielący sprawy między sądy rejonowe i okręgowe. Sprawami, w których wartość przedmiotu sporu będzie niższa niż 100 tys. zł, zajmą się działające w danym okręgu, sądy rejonowe.

Pojawi się nowe postępowanie z udziałem konsumentów. W takich postępowaniach konsument będzie mógł "wytoczyć powództwo również przed sąd właściwy dla miejsca swojego zamieszkania", a przepisy o postępowaniu z udziałem konsumentów będą miały zastosowanie także w przypadku, gdy przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowe przepisy przewidują obniżenie opłat komorniczych i powiązanie ich wysokości z rzeczywistymi efektami pracy komornika, aby zwiększyć dostęp wierzycieli do instytucji zabezpieczenia roszczeń pieniężnych przed wszczęciem lub w toku procesu.

Szczególne kontrowersje podczas prac legislacyjnych wywołał jeden z zapisów nowelizacji dotyczący publikacji przeprosin orzeczonych wyrokiem sądu. Zgodnie z tym zapisem zmienią się zasady publikacji przeprosin ws. naruszenia dóbr osobistych. Przewidziano, że jeśli pozwany nie opublikuje przeprosin, sąd będzie mógł nakazać ich opublikowanie na łamach ogólnodostępnego Monitora Sądowego i Gospodarczego na koszt pozwanego. Treść będą mogły powielać inne media. Sąd będzie mógł również nałożyć na pozwanego do 15 tys. zł grzywny. Przepis ma dotyczyć także postępowań będących już w toku.

W końcu stycznia resort sprawiedliwości w odpowiedzi na medialne publikacje wiążące postępowanie w sprawie wykonania orzeczenia w procesie Radosława Sikorskiego z Jarosławem Kaczyńskim i uchwalenie nowelizacji Kpc oświadczył, że "całkowicie fałszywe jest twierdzenie, że nowa regulacja to lex Kaczyński".

"Informacja, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa nieprawomocnie przyznał Radosławowi Sikorskiemu od prezesa Jarosława Kaczyńskiego ogromną kwotę 708 480 zł w celu pokrycia kosztów opublikowania przeprosin na portalu Onet, ukazała się na początku grudnia 2022 r. Natomiast prace nad nowym przepisem dotyczącym zasad publikowania przeprosin zostały podjęte wiele miesięcy wcześniej" - podkreśliło MS.

Poprawki zmierzające do wykreślenia tego przepisu wprowadził Senat, ale Sejm je 9 marca odrzucił.

Sejm przyjął natomiast poprawkę, która zobowiązała resort sprawiedliwości do przeprowadzenia przeglądu funkcjonowania przepisów tej nowelizacji i przedstawienia parlamentowi pisemnej informacji o jej skutkach po trzech latach od wejścia w życie noweli.

Inna z merytorycznych poprawek senackich przyjętych przez Sejm dotyczy uelastycznienia zapisów odnoszących się do postąpienia, czyli kwoty, o jaką zmienia się podczas licytacji komorniczej proponowana cena. Senatorowie uznali, że próg przy licytacjach ruchomości określony na 5 proc. ceny wywołania, może być wartością "blokującą" licytację. W związku z tym próg ten został uelastyczniony w zależności od wartości ruchomości. Zasadniczo postąpienie nie mogłoby wynosić mniej niż 5 proc. ceny wywołania, ale jeśli wartość ta przekracza 100 tys. zł - mniej niż 1 proc. ceny wywołania.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości, które przygotowało nowelizację, zmiany mają przyspieszyć i uprościć postępowania cywilne, szczególnie postępowania uproszczone oraz sprawy gospodarcze. "Cele są oczywiste: przyspieszenie postępowań i odbiurokratyzowanie sądów, a także cele prokonsumenckie" - mówił PAP we wrześniu zeszłego roku wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Podejrzany o podwójne morderstwo Marcin W. przyznał się do winy
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE