Sanktuarium na Jasnej Górze

i

Autor: Catholic Church England and Wales flickr.com Sanktuarium na Jasnej Górze

Koniec wycieczek szkolnych na Jasną Górę i Wawel? Mogą być nie do pogodzenia z wytycznymi MEiN

2021-08-18 11:03

Wawel, Jasna Góra, Muzeum Auschwitz-Birkenau, dom Chopina w Żelazowej Woli - to popularne kierunki szkolnych wycieczek. W nowym roku szkolnym wiele klas może jednak tych miejsc nie odwiedzić. Na drodze stają wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Koniec wycieczek szkolnych na Jasną Górę, Wawel, do Muzeum Auschwitz-Birkenau czy do domu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli - w nadchodzącym roku szkolnym jest to bardzo prawdopodobny scenariusz dla wielu uczennic i uczniów. Dotychczas te i inne miejsca w Polsce były popularnymi kierunkami wycieczek organizowanych przez szkoły z całego kraju. Weźmy chociażby przykład Sanktuarium Jasnogórskiego - podróże do tego kościoła stały się niemal tradycją klas maturalnych. Pandemia koronawirusa zmieniła jednak wszystko. Ubiegły rok szkolny upłynął uczniom i uczennicom pod znakiem nauki zdalnej. Od września 2021 szkoły znów mają prowadzić lekcje w klasach, ale nie można liczyć na przywrócenie stanu sprzed pandemii. Ministerstwo Edukacji i Nauki przesłało placówkom oświatowym szereg wytycznych i zaleceń mówiących o wprowadzeniu licznych obostrzeń sanitarnych. Znalazły się tam też zapisy dotyczące organizacji wycieczek. Bardzo możliwe, że uniemożliwią one wielu szkołom organizację wyjazdów.

Nie chcemy strzelnicy pod domem

Wytyczne MEiN utrudnią organizację wycieczek

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie i uczennice z Polski wrócą do szkolnych ławek. Nauka będzie jednak wyglądała inaczej, niż kiedyś. Wytyczne opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki mówią o wielu zasadach bezpieczeństwa, które mają uchronić dzieci i młodzież szkolną oraz grono pedagogiczne przed zakażeniami. Codziennością staną się maseczki ochronne, dezynfekcja i 1,5-metrowy dystans. Zalecenia dotyczą nie tylko zajęć w budynkach szkolnych. Można tam znaleźć zapis dotyczący wyjść grupowych.

W części dotyczącej organizacji zajęć, w punkcie 23. czytamy:

Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

Sonda
Czy tęsknisz za szkołą?

W praktyce może to oznaczać konieczność zrezygnowania z wycieczek szkolnych w popularne miejsca. Już sam fakt, że na większość z nich młodzież jedzie autokarami, może stanowić problem w świetle wytycznych MEiN. Ponadto lokalizacje takie, jak Sanktuarium Jasnogórskie czy zamek Królewski na Wawelu nie są miejscami zapewniającymi odpowiednio dużo przestrzeni dla zachowania 1,5-metrowego dystansu. Teoretycznie możliwe byłoby zwiedzanie w małych grupach, ale to znacznie wydłużałoby czas pobytu, a przy kilkunastu czy kilkudziesięciu klasach staje się to zwyczajnie niemożliwe. Bardzo prawdopodobne jest to, że wiele szkół w tym roku po prostu zrezygnuje z tego typu wyjazdów.

Źródło: MEiN