Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony! Szkoły wracają do nauczania zdalnego od 22 marca

i

Autor: pexels Zdjęcie poglądowe

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony! Szkoły wracają do nauczania zdalnego od 22 marca

2021-03-18 9:05

Co dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców dzieci szkolnych? Obowiązuje on w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19. Zasiłek wynosi 80 proc. wynagrodzenia i wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Obecnie takie świadczenie obowiązuje do 28 marca, ale prawdopodobnie zostanie przedłużone.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko. Do kiedy obowiązuje?

Już od najbliższej soboty 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce obowiązują nowe zasady epidemiczne. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w środę, że ze względów bezpieczeństwa wszyscy uczniowie w Polsce – w tym także w klasach I-III – będą uczyć się zdalnie.

W związku z zamknięciem placówek oświatowych rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który był już kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rodzice mogą z niego korzystać do 28 marca.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko. Ile można dostać pieniędzy? Komu przysługuje?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Można się o niego starać również w razie ograniczonego otwarcia takich placówek.

Wielu rodziców dzieci z klas I-III teraz zastanawia się czy będzie mogło ubiegać się o zasiłek, gdy szkoły znów zostaną zamknięte. Odpowiadamy: Tak, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom, bo szkoły zostaną zamknięte ze względu na pandemię koronawirusa.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

ZOBACZ TAKŻE: Wraca NAUKA ZDALNA w klasach 1-3! Minister zdrowia ogłosił decyzję. Od kiedy? Jak długo potrwa?

Rozbudowa Terminalu B na Lotnisku w Katowicach Pyrzowicach