Rozporządzenie w sprawie nauki zdalnej na uczelniach weszło w życie 27 lutego

i

Autor: Element5 Digital/Unsplash Rozporządzenie w sprawie nauki zdalnej na uczelniach weszło w życie 27 lutego

Do kiedy nauczanie zdalne na uczelniach? Jest oficjalna decyzja w tej sprawie!

2021-02-27 8:29

Studenci od wielu miesięcy nie spotykają się na zajęciach na uczelniach. Wielu osób tęskni za akademicką atmosferą i rozmowami na żywo z rówieśnikami. Studenci dojeżdżający z mniejszych miast, miasteczek i wsi pozostali w rodzinnych domach. Wszyscy czekali i zadawali sobie pytanie: do kiedy potrwa nauczanie zdalne na uczelniach? Rozporządzenie w tej sprawie właśnie weszło w życie.

Zajęcia na uczelniach jeszcze przez wiele miesięcy będą prowadzone w formie zdalnej - wynika z rozporządzenia ministra edukacji i nauki, które opublikowano w Dzienniku Ustaw.

"W okresie od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. zajęcia na studiach, studiach podyplomowych i w ramach innych form kształcenia w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (...) oraz zajęcia w ramach kształcenia doktorantów w uczelniach i innych podmiotach prowadzących to kształcenie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia" - czytamy w rozporządzeniu, które weszło w życie w sobotę.

Uczelnie mogą prowadzić w ich siedzibach lub filiach zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczelnie będą mogły też prowadzić w ich siedzibach lub filiach zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Decyzje w tej kwestii podejmuje rektor uczelni lub kierownik innego podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów.

W przypadku prowadzenia kształcenia doktorantów w formie zdalnej rozporządzenie umożliwia weryfikację osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Większość polskich uczelni działa w trybie zdalnym od marca 2020 r., kiedy w Polsce pojawił się koronawirus. Tylko niewielka część zajęć prowadzona jest od tego czasu w ich murach.

QUIZ. Wiedziałeś, że istnieją takie kolory? Mężczyźni nie zdobędą nawet połowy punktów!

Pytanie 1 z 10
Fuksja to połączenie barwy:
Raport z anteny 26.02, godz.10