Cyryl I

i

Autor: Saint-Petersburg Theological Academy flickr.com Cyryl I

Cyryl I - kim jest i jaki majątek posiada Patriarcha Moskwy i Wszechrusi?

2022-04-07 13:18

Patriarcha moskiewski i całej Rusi od początku inwazji na Ukrainę otwarcie popiera działania Władimira Putina. Cyryl I odgrywa w tym konflikcie niezwykle ważną rolę. Z naszego artykułu dowiecie się więcej na temat jego życia, majątku, kontaktów z władzą oraz prawdopodobnej współpracy z KGB.

Patriarcha Cyryl I jest postacią o ogromnym znaczeniu dla rosyjskiej polityki. Duchowny daje ideologiczną i religijną podstawę dla tzw. "Russkiego miru" - koncepcji, która opiera się na integracji narodowo-kulturowej i politycznej całej rosyjskojęzycznej wspólnoty. Inwazja na Ukrainę i zbrodnie dokonywane tam przez Rosjan pokazują, jak Russkij Mir wygląda w praktyce. Cyryl I jest w zażyłych stosunkach z Władimirem Putinem i od samego początku ataku otwarcie popiera decyzje Kremla. Jemu samemu również zależy na podporządkowaniu Ukrainy Rosji. Warto dowiedzieć się na jego temat czegoś więcej. W dalszej części artykułu przeczytacie o tym, kim jest, jak uzyskał swoje stanowisko, co mówi się o jego kontaktach z KGB i władzą oraz jakim majątkiem może dysponować.

Piotr Ikonowicz przygarnął rodzinę z Ukrainy

Od tego czasu wiele osób starało się prześwietlić majątek hierarchy. Pojawiły się doniesienia mówiące o tym, że na własność posiada odrzutowiec, jacht i luksusowe auta.

Cyryl I - wiek i prawdziwe imię

Cyryl I urodził się 20 listopada 1946 w Leningradzie jako Władimir Michajłowicz Gundiajew. W chwili napaści Rosji na Ukrainę miał więc 75 lat. Z pochodzenia jest Mordwinem (lud posługujący się językami ugrofińskimi żyjący na terenach federacji Rosyjskiej). Jego rodzina ma długie tradycje duchowne. Kapłanami byli zarówno jego dziadek, ojciec jak i brat. W młodości rozważał podjęcie kariery naukowej w zakresie fizyki, jednak ostatecznie, za namowami metropolity leningradzkiego i nowogrodzkiego Nikodema, wstąpił do Leningradzkiego Seminarium Duchownego. 3 kwietnia 1969 złożył śluby mnisze i przyjął imię zakonne Cyryl, na cześć św. Cyryla Oświeciciela Słowian.

Mówi się też o rezydencji duchownego - posiadłości dawniej należącej do carskiej rodziny. Kreml miał ponoć wydać ponad 43 mln. dolarów na jej remont.

Cyryl I - KGB mogło go zwerbować w 1970

Od lat dużo mówi się o prawdopodobnej agenturalnej przeszłości obecnego patriarchy. Wiele osób twierdzi, że to właśnie współpraca z KGB umożliwiła mu szybkie pięcie się po szczeblach hierarchii rosyjskiego kościoła prawosławnego. Przypuszcza się, że służby zwerbowały go w 1970 roku, podczas pierwszego wyjazdu zagranicznego. Udał się wówczas razem metropolitą leningradzkim Nikodemem do Pragi. Miał przyjąć pseudonim operacyjny Michajłow.

Cyryl I jako patriarcha Moskwy i Wszechrusi

Rolę patriarchy pełni de facto od 2008 roku - po śmierci Aleksego II, poprzedniego patriarchy, pełnił funkcję tymczasowej głowy rosyjskiej Cerkwi. Godność otrzymał zaś w 2009 roku. 

Cyryl I i Władimir Putin - bliskie kontakty patriarchy z władzą

W 2012 roku Cyryl I publicznie popierał Władimira Putina jako kandydata do urzędu prezydenta po tym, gdy dzięki zmianie konstytucji dawna głowa państwa znów mogła startować w wyborach. W 2014 roku, gdy rozpoczął się konflikt z Ukrainą, którego skutkiem było zajęcie Krymu i wywołanie niepokojów w Donbasie i Ługańsku, Cyryl I nie wyrażał jednoznacznej aprobaty dla działań Rosji. Patriarcha zalecał modlitwy o pokój, a w kwestiach wyjścia kościoła Ukraińskiego spod zwierzchnictwa rosyjskiej cerkwi, opowiadał się za rozwiązaniami zgodnymi z prawem kanonicznymi. Wbrew oczekiwaniom ukraińskich duchownych, nie potępił jednak wyraźnie działań Kremla. Zmiana przyszła wraz z inwazją 24. lutego 2022. Cyryl poparł działania wojenne nazywając je "jedynym słusznym wyborem". Winą za konflikt obarczał zachód, który miał "ingerować w sprawy Świętej Rusi", zaś działania Kremla to "obrona ojczyzny". W wielu kazaniach i wystąpieniach mówił o "demoralizacji Ukrainy" i całego zachodu. Podkreślał między innymi konieczność nękania społeczności LGBT+ nazywając to "walką z tęczową zgnilizną".

Za Cyryla I związki kościoła i władzy zostały jeszcze bardziej zacieśnione. Patriarsze zależy na dominacji rosyjskiej cerkwi nie tylko w kraju, ale też w Ukrainie, Białorusi i innych terenach kontrolowanych przez Federację. Jednocześnie opowiada się za dużym udziałem kościoła w życiu publicznym.

Żadnej z informacji na temat bogactw gromadzonych przez Cyryla I nie udało się jak dotąd potwierdzić. Jeśli jednak choć część z nich jest prawdziwa, przywódcę rosyjskiej cerkwi należy uznać za osobę niezwykle majetną.

Cyryl I a prawosławie w Ukrainie

Wojna w Ukrainie to dla Patriarchatu Moskiewskiego szansa na zapanowanie w całym regionie. Odkąd stosunki między Ukrainą i Rosją zaczęły się pogarszać, część duchowieństwa ukraińskiego podjęła próby wyzwolenia się spod władzy cerkwi rosyjskiej. Owocem ich starań było utworzenie Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 15 grudnia 2018. Jednak wciąż duży wpływ na sprawy wiary mają tam parafie podległe Patriarchatowi Moskiewskiemu (około 12 000 parafii). Cyryl I chce odzyskać pełną kontrolę nad kościołem zaatakowanego kraju. Dlatego też, zgodnie z propagandową narracją, podważa moralność ukraińskiej autokefalii. Jego poparcie dla wojny może jednak przynieść skutek odwrotny do zamierzonego - wiele cerkwi znajdujących się pod jurysdykcją Cyryla zaczyna się buntować. Duchowni odcinają się od słów Patriarchy i nie cytują go podczas kazań.

Cyryl I - majątek

Na koniec pozostała kwestia majątku Cyryla I. Pogłoski o wielkim bogactwie duchownego krążą od lat. Swego czasu głośno było o jego kosztującym 30 tys. euro zegarku szwajcarskiej firmy Breuget. Na jednym z oficjalnych zdjęć czasomierz wyretuszowano, lecz internauci dopatrzyli się jego odbicia w blacie polerowanego stołu.