300 zł plus do wypłaty

i

Autor: pexels 300 zł plus do wypłaty

Możesz dostać 300 zł do wypłaty. Wystarczy spełnić jeden warunek [13.10.2021]

2021-10-13 7:30

300 plus do wypłaty to rozwiązanie dla wybranej grupy pracowników, nawet tych pracujących zdalnie. W okresie jesienno-zimowym część z nich przejdzie właśnie na pracę w domu. Nie każdy wie, że ubiegać się mogą o dodatkowe pieniądze z tego tytułu. Wystarczy spełnić jeden warunek.

Każdy pracodawca zatrudniający osobę na podstawie umowy o pracę powinien spełnić szereg obowiązków związanych m.in. z odprowadzaniem składek. Jednym z nich jest konieczność odprowadzenia podatku dochodowego. Do jego prawidłowego wyliczenia potrzebne jest wstępne obliczenie tzw. kosztów uzyskania przychodu. Oznaczają one wartość wszelkich wydatków poniesionych w celu uzyskania przychodu, czyli związanych zarówno z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

Jesz mięso? Rząd zabierze Ci pieniądze. Szykują zmiany w podatkach

300 zł do wypłaty – komu przysługuje?

W niektórych przypadkach wysokość kosztów uzyskania przychodu trzeba podwyższyć. Następuje to wówczas gdy:

  • pracownik nie otrzymuje dodatku na rozłąkę,
  • miejsce pracy pracownika znajduje się poza miejscowością jego zamieszkania i musi on w związku z tym ponosić dodatkowe koszty dojazdu.

Celem regulacji jest zrekompensowanie pracownikom z obu grup wyższych kosztów dojazdu do pracy względem kosztów ponoszonych przez tzw. pracowników miejscowych.

ESKA XD #033 - FORMA NA KONCERTY, NAJDŁUŻSZE SERIALE, MMA VIP 3

W obu przypadkach obowiązuje podwyższona stawka kosztów uzyskania przychodzi, która w 2021 roku wynosi 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy - łącznie nie więcej niż 3.600 zł. Jak wynika z art. 22 ust. 13 ustawy o PDOF, podwyższone koszty nie przysługują pracownikowi, który otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Według Krajowej Informacji Skarbowej przepisy stosować można również wobec pracowników wykonujących obowiązki zdalnie w miejscu swojego zamieszkania. Muszą oni jednak spełnić jeden warunek, a mianowicie złożyć pracodawcy oświadczenie, na mocy którego ten może zastosować pracownikowi podwyższone koszty uzyskania przychodów. Co warto dodać, według KIS pracownik mający miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów nawet w sytuacji, gdy przez cały miesiąc świadczy pracę zdalnie w miejscu zamieszkania.