Z Warszawy

Rada Warszawy głosowała ws. Strefy Czystego Transportu. Jest uchwała

2023-12-07 21:45

W czwartek, 7 grudnia Rada Warszawy zajęła się wywołującym ogromne emocje wśród mieszkańców Warszawy tematem Strefy Czystego Transportu. Po długich godzinach obrad uchwała została ostatecznie przyjęta. Za było 37 radnych, przeciw - 16, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Rada Warszawy poparła Strefę Czystego Transportu

Radni przegłosowali uchwałę w czwartek wieczorem. Wcześniej przyjęli poprawki radnych KO. Jedna dotyczyła zmniejszenia zasięgu strefy, a druga doprecyzowała, których właścicieli aut dotyczy zakaz wjazdu do SCT. Radni PiS zgłosili do uchwały 18 poprawek, Lewica jedną. Żadna nie została przyjęta.

W trakcie sesji przeciwnicy Strefy Czystego Transportu protestowali przeciwko jej wprowadzeniu. Ich okrzyki i gwizdy zmusiły przewodniczącą do przerwy w obradach. Gwizdy i krzyki przeciwników SCT słychać też było podczas głosowań. "Hańba", "Marionetki" - krzyczeli przeciwnicy SCT, gdy radni przegłosowali wprowadzenie strefy.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie

Strefa Czystego Transportu od 1 lipca 2024 r. zakłada zakaz wjazdu do Śródmieścia i fragmentów centralnych dzielnic miasta dla samochodów z silnikiem diesla starszych niż 18 lat i pojazdów benzynowych starszych niż 27 lat. Osoby zamieszkałe wewnątrz tego obszaru i płacące podatki w Warszawie zwolnione będą ze spełniania wymagań strefy aż do stycznia 2028 r. - wówczas nie będą mogły poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 13 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 22 lata.

Jaki dokładnie obszar obejmie strefa? - Jej granica będzie przebiegać: al. Prymasa Tysiąclecia - od Al. Jerozolimskich do styku z linią kolejową nr 20 w rejonie ul. Czorsztyńskiej; liniami kolejowymi nr 20, 501, 9 i 7; ul. Wiatraczną; al. Stanów Zjednoczonych; mostem Łazienkowskim; al. Armii Ludowej; ul. Wawelską; ul. Kopińską od ul. Wawelskiej do ulicy ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały"; ul. ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały"; Al. Jerozolimskimi od ul. ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" do al. Prymasa Tysiąclecia. Łącznie SCT obejmie obszar 37 km kw., czyli 7 proc. powierzchni stolicy. Ulice graniczne będą znajdowały się poza strefą czystego transportu - przekazał ratusz.

Warto zaznaczyć, że został wprowadzony dodatkowy wyjątek dla seniorów (osób, które w 2023 roku ukończą 70 lat), o ile już przed przyjęciem uchwały o SCT były właścicielami swoich pojazdów. Oznacza to, że osoby powyżej 70. roku życia, po spełnieniu określonych warunków, będą zwolnione bezterminowo z zasad obowiązujących w ramach SCT. Zasady nie będą dotyczyły również posiadaczy aut zabytkowych.

Rafał Trzaskowski o Strefie Czystego Transportu

Głos w sprawie popartych przez radnych zmian zabrał już prezydent Warszawy. - To rozwiązanie zastosowane w setkach miast w całej Europie. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, a więc troska o zdrowie nas wszystkich. [...] SCT to stopniowe, rozpisane na lata, a więc dające czas mieszkańcom na dostosowanie się do nich, zmiany, które pomogą naszemu miastu odetchnąć. [...] Czy prawo do kopcenia podstarzałymi dieslami jeszcze o kilka lat dłużej ma być ponad prawem do zdrowia, a nawet życia wszystkich mieszkańców 2-milionowej metropolii? Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek przy zdrowych zmysłach odpowiedział na to pytanie twierdząco – stwierdził Rafał Trzaskowski.

Prezydent stolicy powołał się również na przykład Londynu, wskazując, że tam - dzięki wprowadzeniu strefy - "stężenie tlenków azotu w powietrzu spadło aż o 46 proc., co przełożyło się też na radykalny spadek liczby dzieci trafiających do szpitali z astmą". - W Brukseli stężenia spadły o 25 proc., w Paryżu - o 23 proc. Także w Barcelonie, która - tak jak Warszawa - przewidziała w pierwszym etapie szereg ulg i wyjątków ułatwiających mieszkańcom dostosowanie się do nowej rzeczywistości, spadek stężenia tych szkodliwych substancji wyniósł 11 proc. - dodał.

Strefa Czystego Transportu - kontrole i kary

Jak zaznaczył ratusz, kontrole związane z przestrzeganiem zasad strefy będą prowadzone przez patrole oraz system kamer zamontowanych na wjeździe do strefy. - Jakie będą kary za złamanie przepisu? Zgodnie z Art. 96c Kodeksu wykroczeń: Kto nie przestrzega zakazu wjazdu do strefy czystego transportu, podlega karze grzywny do 500 zł - przekazano.

Awantura na sesji rady Warszawy o Strefę Czystego Transportu