Spawają, wiercą i kładą nawierzchnię. Pracowity tydzień w Alei św. Jana Pawła II w Toruniu

2020-04-24 21:31

Rozbiórki starej jezdni, spawanie torów, odwierty pod słupy trakcyjne, nowa płyta podtorowa – to był pracowity tydzień na budowie w Alei św. Jana Pawła II. Co dalej? Między innymi łączenie nowo wybudowanych torowisk.

Na skrzyżowaniu pl. Artylerii Polskiej i al. św. Jana Pawła II prawie gotowa jest już płyta podtorowa, a na zamkniętej jezdni wykonywane są odwierty pod słupy trakcyjne. W przyszłym tygodniu będą kontynuowane prace przy kanalizacji deszczowej i rozpocznie się łączenie torowiska na al. św. Jana Pawła II z torami na Wałach gen. Sikorskiego.

Jak przyznają sami drogowcy - "pogoda nam sprzyja, więc prace idą szybko. Rozebraliśmy już znaczną część podbudowy starej jezdni i rozpoczęliśmy układanie infrastruktury podziemnej, a konkretnie przykanalików do odwodnienia nawierzchni drogowej. Montowaliśmy też kolejne smarownice, tym razem na rozjeździe na Wałach gen. Sikorskiego i spawaliśmy rozjazdy torowisk" – wylicza dla oficjalnego portalu miasta kierownik budowy, Wojciech Kulpiński.

Zatem praca wre. Pomimo epidemii koronawirusa prace drogowe, ale i budowlane prowadzone są na ogół zgodnie z planem. W przyszłym tygodniu w Alei św. Jana Pawła II dalszy ciąg prac związanych z łączeniem torowisk.

Co zakłada projekt? – oto przypomnienie!

Nowe drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, zintegrowany węzeł przesiadkowy, pas tramwajowo-autobusowy i łącznik torowy – tak w przyszłości będzie wyglądał plac Rapackiego i jego okolice.

Powstanie nowa infrastruktura drogowo-tramwajowa, co pozwoli na wprowadzenie dodatkowych połączeń, a tramwaje będą mogły przejąć część pasażerów korzystających dotąd ze środków komunikacji indywidualnej i autobusowej.

- Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II”. Obejmuje przebudowę istniejących torowisk tramwajowych wzdłuż ulic: Chopina, al. św. Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego oraz Kraszewskiego i Czerwona Droga oraz budowę nowego odcinka torowiska łączącego pl. Artylerii Polskiej i pl. Niepodległości wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wylicza Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. Zbigniew Wyszogrodzki. - W al. św. Jana Pawła II powstanie nowoczesny węzeł przesiadkowy integrujący transport autobusowy z tramwajowym. Przeprowadzona zostanie również kompleksowa przebudowa układu drogowego w obrębie przebudowywanych torowisk. Zakres jest więc bardzo szeroki.

Umowę z wykonawcą podpisano 23 stycznia 2018 r. Wartość robót budowlanych wraz z projektowaniem to niemal 67 milionów złotych brutto.

Prace – ze względu na rozległy zakres – podzielono na III etapy.

Zakres robót w al. św. Jana Pawła II:

• budowa nowego torowiska na płycie betonowej (przystosowane do ruchu autobusowego i tramwajowego) wraz z budową sieci trakcyjnej,

• budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w formie „zielonego przystanku”, z wiatami w stylu staromiejskim i podgrzewaną nawierzchnią peronów,

• wykonanie nowych rozjazdów tramwajowych,

• wykonanie nowego odcinka torowiska tramwajowego łączącego pl. Artylerii Polskiej z pl. Niepodległości,

• wykonanie nowej konstrukcji jezdni (wzmocnienie podłoża rodzimego, nowej podbudowy zasadniczej konstrukcji nośnej jezdni oraz nawierzchni bitumicznej),

• nowe chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie wzdłuż przebudowanej linii tramwajowej,

• wykonanie nowych zatok autobusowych,

• sygnalizacja świetlna dla ruchu drogowego i torowego,

• budowa kolektora deszczowego w jezdni zachodniej  wraz ze studniami rewizyjnymi oraz budowa sieci wodociągowej,

• urządzenie zieleni i wykonanie małej  architektury (płotki przeciwrozbryzgowe, ławki, śmietniki).

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie" Działanie 3.5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT" Poddziałanie 3.5.2 "Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT". Beneficjentem jest Gmina Miasta Toruń, zaś realizacją zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.

Projekt w liczbach

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych – 1,25 km

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.

Długość wyznaczonych bus pasów – 0,55 km

Długość przebudowanych dróg dla rowerów – 1 km

Dane finansowe:

Koszt całkowity projektu: 72 407 217,26 zł

Wydatki kwalifikowalne: 58 953 518,10 zł

Kwota dofinansowania: 36 808 082,10 zł (62,44%)

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE