Powódź Tuchów

i

Autor: Justyna Świderska Mieszkańcy liczą, że naprawiony wał skuteczniej zabezpieczy przed kolejną powodzią

Powodzie i zalania

Poziom wody w Wiśle. Czy w tym roku rzeka wyleje? Czy będą podtopienia?

2024-02-12 14:40

Każdego roku obserwujemy wzrost wody w Wiśle w okresie roztopów. Szczególnie zainteresowani tym tematem są mieszkańcy miast nadwiślańskich, m.in. Krakowa, Warszawy, Włocławka, Torunia, Grudziądza itd. W tym roku hydrolodzy zapowiadają, że wody rzeki mogą być wyższe niż zwykle. Co jeszcze mówią na ten temat? Czy Wisła zaleje nadbrzeżne tereny?

Wylewy wody w Wiśle

Wylewy wody w Wiśle w Polsce mogą występować głównie wiosną oraz wczesnym latem, a także czasami na jesieni. Główne czynniki wpływające na wylewy to topnienie śniegu, intensywne opady deszczu oraz nagłe ocieplenie, które prowadzi do szybkiego wzrostu poziomu wód rzek - w tym Wisły.

Wiosenne topnienie śniegu. W Polsce, szczególnie w południowej części kraju, topnienie śniegu w górach, takich jak Tatry i Bieszczady, prowadzi do zwiększenia przepływu rzek, w tym Wisły. Wylewy mogą następować, gdy duża ilość topniejącego śniegu szybko dostaje się do rzeki, powodując nagły wzrost poziomu wody.

Opady deszczu. Intensywne opady deszczu mogą również spowodować wylewy w Wisły. Gdy obszary zalewowe rzeki otrzymują duże ilości opadów deszczu, woda spływa do rzeki, zwiększając jej przepływ i powodując podtopienia na terenach nadbrzeżnych.

Nagły skok temperatury. Nagłe ocieplenie temperatury, zwłaszcza po okresie zimowym, może prowadzić do szybkiego topnienia śniegu oraz wzrostu przepływu rzek. Jeśli temperatura wzrośnie gwałtownie, może to spowodować, że śnieg stopnieje znacznie szybciej niż normalnie, co może wywołać wylewy.

Wylewy Wisły w ciągu ostatnich lat

  • Podtopienia w maju 2010 roku. W maju 2010 roku Wisła wylała na odcinku od Krakowa do Warszawy. Wylew ten był spowodowany silnymi opadami deszczu i topnieniem śniegu w regionie górskim.
  • Powódź w maju 2013 roku. W maju 2013 roku Wisła ponownie wylała na obszarze między Krakowem a Warszawą, co spowodowało powodzie i podtopienia na terenach nadbrzeżnych.
  • Kłopoty stolicy z Wisłą w maju 2019 roku. W maju 2019 roku doszło do kolejnego wylewu Wisły, który dotknął głównie obszary w rejonie Warszawy. Wylew ten był spowodowany ciągłymi opadami deszczu, które wystąpiły w regionie.

Te przykłady pokazują, że wylewy Wisły są zjawiskiem powtarzającym się, zwłaszcza podczas okresów intensywnych opadów deszczu, topnienia śniegu oraz nagłego ocieplenia temperatury. Takie zdarzenia podkreślają konieczność monitorowania poziomu wody w rzece oraz stosowania odpowiednich środków zapobiegawczych.

Największa powódź w historii Wisły

Była to powódź w 1867 roku, znana również jako Wielka Powódź 1867 roku. Była to jedna z najtragiczniejszych i najbardziej katastrofalnych powodzi w historii Polski.

Powódź została spowodowana przez gwałtowne topnienie śniegu, które nastąpiło po długim i surowym zimowym sezonie, a także przez obfite deszcze wiosenne. Poziom wody w Wiśle oraz jej dopływach gwałtownie wzrósł, prowadząc do poważnych powodzi w całym regionie.

Powódź w 1867 roku spowodowała znaczne zniszczenia infrastruktury, zalane miasta i wsie, a także ogromne straty ludzkie i materialne. Wiele obszarów zostało dotkniętych przez ten katastrofalny żywioł, który miał trwałe skutki dla społeczności na obszarach nadwiślańskich.

Tak wygląda dramatyczna powódź na Mazowszu z lotu ptaka. Domy i gospodarstwa zalane