Sejmik Młodzieżowy

i

Autor: Łukasz Piecyk Sejmik Młodzieżowy

Młodzi będą decydować. W Toruniu zebrał się Sejmik Młodzieżowy

2022-10-07 12:52

Sejmiki Młodzieżowe to najlepsza szkoła myśli samorządowej oraz demokracji na poziomie lokalnym. W Toruniu na początku października zebrał się młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, aby poruszyć ważne kwestie.

W programie było m.in. powołanie komisji tematycznych oraz koordynatora ds. praw ucznia i studenta. Gościem obrad była przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska. W porządku sesji było także zatwierdzenie regulaminów i przyjęcie pierwszej opinii na temat projektu uchwały, która niebawem będzie poddana pod obrady. Chodzi o uchwałę dotyczącą inicjatywy uchwałodawczej, jaką będzie dysponował Sejmik Młodzieży. Na temat działalności sejmiku wypowiedział się również Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Wsłuchujemy się w sugestie i propozycje młodego pokolenia. Ci młodzi ludzie niedługo przejmą stery władzy – podkreślił Piotr Całbecki.

Przed posiedzeniem młodzieżowi radni województwa wzięli udział w przeprowadzonym przez ekspertów z Fundacji Batorego szkoleniu dotyczące tego, w jaki sposób rady i sejmiki młodzieżowe wpisują się w polski system demokratyczny i na jakich płaszczyznach mogą współpracować ze strukturami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, a także na temat dobrych praktyk w dziedzinie aktywizacji młodzieży.

Młodzieżowy Sejmik jest wybieranym na dwuletnią kadencję trzydziestoosobowym ciałem doradczym samorządu województwa o kompetencjach inicjatywnych i wnioskodawczych. Skład został wyłoniony w drodze otwartego konkursu, w którym uczestniczyli młodzi ludzie w wieku 16-21 lat. Komisja rekrutacyjna, w której zasiadali m.in. przewodnicząca Elżbieta Piniewska i marszałek Piotr Całbecki, oceniała aktywność społeczną kandydatów oraz przygotowane przez nich prace na temat zagadnień, którym nowe gremium powinno się zająć w pierwszej kolejności.