Umowa między Gminą Toruń a KMP

i

Autor: UM Torun

Miasto

Miejskie wsparcie dla toruńskiej policji. Gmina podpisała porozumienie z KMP

2024-04-02 15:36

Gmina Miasta Toruń podpisała porozumienie z Komenda Miejską Policji w Toruniu dotyczące przekazania środków pieniężnych w wysokości 1 mln 75 tys. złotych.

Z pieniędzy przeznaczonych na toruńską policję, 695 000 złotych pójdzie na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy, za czas służby przekraczający normę określoną art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. (czyli tzw. dodatkowe patrole policyjne na ulicach Torunia w ramach tzw. bezpiecznej strefy turystycznej.

Patrole i psy

Patrole policyjne będą zostaną zrealizowane do 31 grudnia 2024 bieżącego roku. 350 000 złotych przeznaczono na dofinansowanie zakupu czterech nowych pojazdów służbowych, a kolejne 30 000 złotych na zakup trzech psów służbowych.

- Od wielu lat Rada Miasta Torunia w decyzjach budżetowych przeznacza środki finansowe na to, aby poprawić bezpieczeństwo w naszym mieście. Poza funkcjonowaniem straży miejskiej, istotne jest także aby poprawić i wzmocnić funkcjonowanie policji. Możliwe jest to dzięki środkom finansowym, przeznaczonym na dodatkowe patrole wykonywane poza godzinami służby, zakup kolejnych pojazdów, aby policjanci mogli szybciej i sprawniej dotrzeć na miejsce zdarzenia czy też patrolować większą ilość ulic w naszym mieście - powiedział Prezydent Torunia Michał Zaleski.

- Pieniądze zostaną też przeznaczone na zakup trzech psów. To ważne, bo psy tak jak funkcjonariuszki i funkcjonariusze, mają uprawnienia emerytalne służąc w policji, no i kilka z nich będzie korzystało z nich w tym roku, a więc trzeba pozyskać nowe - dodał.

Komendant Gaik

i

Autor: KMP Toruń/UM Toruń

- Dziękuję Panu Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia za otwartość, wrażliwość, fajne wyczucie i kontynuowanie tej potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa na terenie miasta. Środki te, tak naprawdę pozwolą nam na zintensyfikowanie naszych działań związanych chociażby z zadaniowaniem funkcjonariuszy w służbie zewnętrznej, a więc tej codziennej służbie patrolowej. Ze swojej strony deklaruję, że poziom realizacji zadań przez funkcjonariuszy nie będzie odbiegał od naszych codziennych działań. Skierujemy dużą liczbę patroli pieszych do centrum Torunia i liczę, że to zaangażowanie policjantów będzie gwarantem zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich korzystających z uroków naszego miasta - podkreślił w wystąpieniu Komendant Miejskiej Policji w Toruniu podinsp. Mariusz Gaik

Stała współpraca

Co warte pokreślenia, gmina udziela dofinansowania także na inne zadania, m.in. sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, wykonanie systemów monitoringu i stacji operatorskich, zakup drona (rok 2023) a także dofinansowanie kosztów wyżywienia policjantów odbywających adaptację zawodową, w czasie której pełnili służbę patrolową na terenie Torunia.

W latach 2015 - 2023 ponad 1,6 mln zł przeznaczono też na dofinansowanie zakupu aut dla policji – dzięki temu wsparciu we współpracy z Komendą Główną Policji (która finansuje pozostałą część kosztów zadania) Komenda Miejska pozyskała 31 nowych aut.