100 lat To_MI-To

i

Autor: UM Torun

Magiczny Toruń

Jublileusz Towarzystwa Miłośników Torunia. To już okrągłe 100 lat

2023-11-21 10:08

Toruń. W Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego podsumowano wieloletni dorobek tej zasłużonej dla naszego miasta organizacji. Wyróżnienia zasłużonym działaczom To-Mi-To wręczył prezydent Michał Zaleski.

Jubileusz To-MI-To

i

Autor: UM Torun

Dostojny Jubilat

Towarzystwo Miłośników Torunia powstało 28 maja 1923 r. w Dworze Artusa. Przez te wszystkie lata współtworzyło je zawsze grono zapaleńców, którzy łączyli osobiste przywiązanie do Torunia z naukowymi, kulturalnymi, turystycznymi czy społecznikowskimi aspiracjami.

- Stulecie to czas, który pokazuje dorobek, umiejętności, wolę i miłość tych, którzy zdecydowali się w Toruniu być wspierającymi działalność i istnienie naszego miejskiego organizmu - podkreślił rangę uroczystości prezydent Michał Zaleski. Przypomniał także na postać Stefana Michałka - prezydenta Torunia w latach 1922-1924, który był jednym z inicjatorów powstania stowarzyszenia.

Prezydent Michał Zaleski podziękował szczególnie za inicjatywy podjęte w kręgu To-Mi-To w ostatnich latach, w tym za: wydawanie od 1996 r. Rocznika Toruńskiego, od 1998 r. Toruńskiego Słownika Biograficznego, organizację od 2003 r. kwesty cmentarnej na ratowanie zabytkowych nagrobków zasłużonych torunian czy włączenie się w 2020 r. w obchody jubileuszowe setnej rocznicy powrotu Torunia do Polski oraz związaną z tym inicjatywę odbudowy pomnika Poległym Żołnierzom Wojsk Balonowych.

Medale Pamiątkowe

Prezydent Michał Zaleski nadał także cztery Medale Pamiątkowe Roku Mikołaja Kopernika. Honorowane są nimi instytucje i osoby życia publicznego, którym Toruń oraz nauka polska zawdzięczają przechowanie i pomnożenie najcenniejszych idei kopernikańskich. Podczas uroczystości otrzymali je: Towarzystwo Miłośników Torunia, dr Cecylia Iwaniszewska, prof. dr hab. Bogusław Dybaś oraz Andrzej Szmak.

Wyróżnienia

Ponadto prezydent nadał czworgu zasłużonym działaczom To-Mi-To miejskie wyróżnienia: statuetki szklanych aniołów, które zawsze zaznaczają związek pomiędzy życiem i społeczną ofiarnością honorowanej osoby z jednym z najważniejszych znaków kulturotwórczych i tożsamościowych Torunia. Otrzymali je: prezes Towarzystwa prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, dr Arkadiusz Kierys, prof. Agnieszka Zielińska oraz Joanna Danuta Horyza. Prezydent Michał Zaleski do jubileuszowych życzeń dla Towarzystwa dołączył upominek - biurowy laptop.

Zarząd Towarzystwa uhonorował okolicznościowymi medalami najbardziej aktywnych członków, a także osoby i placówki zaangażowane od lat w realizację statutowych celów To-Mi-To. Z okazji jubileuszu powstał Medal Stulecia Towarzystwa Miłośników Torunia. To wyjątkowa pamiątka, zaprojektowana przez toruńskiego artystę Macieja Jagodzińskiego-Jagenmeera. Powstała na podstawie medalu 750-lecia Torunia, który stworzył w 1983 r. wybitny działacz Towarzystwa - artysta Zygfryd Gardzielewski.

Podczas uroczystości wręczono również honorowe wyróżnienie Towarzystwa Miłośników Torunia - Złote Astrolabium przyznawane od 1979 r. przez Walne Zgromadzenie To-Mi-To. Otrzymali je historyk zajmujący się od lat badaniem dziejów Torunia w czasach baroku i oświecenia prof. Jerzy Dygdała oraz Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Toruniu.

Uroczystość uświetnił występ toruńskiego chóru Astrolabium. Dorobek Towarzystwa został zaprezentowany na jubileuszowej wystawie 100 lat działalności Towarzystwa Miłośników Torunia oraz w książce Każdy o swym gnieździe myśleć powinien. Towarzystwo Miłośników Torunia i jego dzieje w latach 1923-2023 opracowanej przez profesorów Jarosława Kłaczkowa i Agnieszkę Zielińską.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE