NATO

i

Autor: Freepik NATO

Bezpieczeństwo

Jak działa artykuł piąty NATO? Bezpieczeństwo Polski w sojuszu

2024-02-12 14:37

Od inwazji Rosji na Ukrainę ciągle wraca temat ewentualnej pomocy sił NATO dla zaatakowanych członków sojuszu. Oczywiście Polacy martwią się o przyszłość, gdyż dyktator z Moskwy nie ukrywa swojej wrogości do naszego narodu i państwa. Sprawdziliśmy dokładnie, w jakich warunkach wojska NATO przybędą Polsce na ratunek i zniszczą Rosjan.

NATO i pomoc Polsce

Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) jest jednym z jego najważniejszych punktów i odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i obrony państw członkowskich Sojuszu. Artykuł 5 stanowi zobowiązanie państw członkowskich do obrony wspólnej w przypadku ataku na jedno z nich. Konkretnie, artykuł 5 głosi:

"Strony uzgadniają, że zbrojna agresja przeciwko jednemu lub kilku z nich w Europie lub Ameryce Północnej zostanie uznana za akt przeciwko wszystkim Stronom i zgodnie z Artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych, strony będą udzielać sobie nawzajem pomocy indywidualnej lub zbiorowej w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru Północnoatlantyckiego."

Jeden za wszystkich - wszyscy za jednego

Oznacza to, że w przypadku agresji zbrojnej na jedno z państw członkowskich NATO, pozostałe państwa członkowskie zobowiązują się udzielić pomocy w obronie atakowanego kraju.

Jeśli chodzi o pomoc Polsce w razie napaści Rosji, to w przypadku aktywacji Artykułu 5 NATO, inne państwa członkowskie będą zobowiązane do udzielenia Polsce wsparcia militarnego, politycznego i logistycznego w celu odparcia ataku oraz przywrócenia bezpieczeństwa.

Konkretna forma pomocy może się różnić w zależności od sytuacji i decyzji podjętych przez państwa członkowskie NATO, ale może obejmować wspólne działania obronne, wsparcie logistyczne, udział w operacjach wojskowych, jak również wsparcie dyplomatyczne i polityczne na arenie międzynarodowej.

Warto również zauważyć, że aktywacja Artykułu 5 wymaga konsensusu państw członkowskich NATO i musi być poprzedzona odpowiednim procesem konsultacji i oceny sytuacji.

Zanim przyjdzie NATO - musimy wytrzymać jakiś czas

Istotne jest zrozumienie, że choć Artykuł 5 NATO zapewnia zobowiązanie do obrony wspólnej, proces udzielenia pomocy może zająć pewien czas. W praktyce, zanim zagraniczne siły NATO dotrą do obszaru konfliktu, lokalna armia musi być w stanie utrzymać obronę przez pewien czas.

W przypadku Polski, kluczowe jest, aby jej armia była przygotowana do obrony kraju przez ten okres oczekiwania na wsparcie sojusznicze. Obejmuje to zapewnienie odpowiedniego szkolenia dla żołnierzy, dostępność odpowiedniej ilości uzbrojenia i sprzętu, a także planowanie obronne, które uwzględnia różne scenariusze konfliktu.

Polska prowadzi działania w celu wzmocnienia swojej armii oraz współpracuje z sojusznikami w ramach NATO w celu poprawy gotowości obronnej. Działania te obejmują inwestycje w nowoczesny sprzęt wojskowy, uczestnictwo w ćwiczeniach wojskowych z innymi państwami członkowskimi NATO oraz rozwój współpracy w ramach sojuszu w obszarze bezpieczeństwa i obrony.

Pomimo że czas oczekiwania na pomoc NATO może być wyzwaniem, należy pamiętać, że sojusz ten działa na zasadzie wzajemnej solidarności i wspierania się w razie zagrożenia. Jednakże lokalne zdolności obronne i gotowość armii kraju członkowskiego odgrywają kluczową rolę w początkowej fazie konfliktu, zanim międzynarodowa pomoc będzie mogła dotrzeć na miejsce.

Okręty NATO zacumowały w Szczecinie