Jak dostać dofinansowanie na nianię? Podpowiadamy, jak łatwo otrzymać pieniądze

2023-01-18 12:16
Opiekunka do dziecka
Autor: Pixabay Można dostać dofinansowanie na zatrudnienie niani!

W dzisiejszych czasach jesteśmy bardzo zapracowani. Problem pojawia się, gdy mamy malutkie dziecko. Czasami nie ma wyjścia i trzeba skorzystać z usługi niani. Jest to oczywiście kosztowne rozwiązanie, jednak można uzyskać dofinansowanie. Jak to zrobić? Jak dostać dodatek na nianię? Wyjaśniamy!

Co to jest dofinansowanie na zatrudnienie niani?

Chcesz zatrudnić nianię? Możesz podpisać z nią umowę uaktywniającą i skorzystać z dofinansowania z budżetu państwa.

O co chodzi?

Dofinansowanie na zatrudnienie niani zależy od:

 • wynagrodzenia niani,
 • daty zawarcia umowy z nianią.

Od połowy minimalnego wynagrodzenia opłaca składki Zakład Ubezpieczeń Społecznych – pozostałą część składek opłacasz ty.

Na przykład: zatrudniasz nianię w styczniu 2023 roku i dajesz jej pensję 5000 zł. Minimalne wynagrodzenie w styczniu 2023 roku wynosi 3490 zł. Kolejna podwyżka płacy minimalnej będzie 1 lipca i wyniesie ona  3600 zł. Zatem ZUS w styczniu 2023 roku opłaca składki od połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli od 1745 zł. Ty opłacasz składki od pozostałej sumy, czyli od 3255 zł (5000 -1745 = 3255). Natomiast od 1 lipca 2023 r. opłacasz składki od nowej kwoty - 3200 zł.

 • jeśli niania ma pensję równą minimalnemu wynagrodzeniu albo mniejszą – nie trzeba opłacać za nią składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Będą one finansowane z budżetu państwa,
 • jeśli niania ma pensję wyższą niż minimalne wynagrodzenie – będzie trzeba opłacać tylko składki od kwoty, która przewyższa minimalne wynagrodzenie. Na przykład zawierasz umowę z nianią w lipcu 2017 roku i dajesz jej pensję 2300 zł. Minimalne wynagrodzenie wynosi w 2018 roku 2100 zł. Opłacasz więc składki tylko od 200 zł.

Kto może skorzystać z dotacji?

Rodzice, opiekunowie prawni albo inne osoby, które opiekują się dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu – jeśli:

 • ich dziecko ma od 20 tygodni do 3 lat – mogą korzystać z dofinansowania do końca roku szkolnego. Wyjątkowo, jeśli dziecko nie może pójść do przedszkola, na przykład przez brak miejsc – do skończenia 4 lat. Dziecko pięcioletnie ma zagwarantowane miejsce w przedszkolu – szczegóły znajdziesz w usłudze Zapisz dziecko do przedszkola,
 • nie są na urlopie macierzyńskim, ojcowskim albo wychowawczym,
 • nie tworzą zawodowej rodziny zastępczej,
 • nie korzystają z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej, czyli na przykład nie zatrudniają innej osoby, która była bezrobotna,
 • spełnią 1 z poniższych warunków:
 • pracują na umowę o pracę (bez względu na wymiar etatu) albo zlecenie,
 • prowadzą działalność pozarolniczą,
 • prowadzą działalność rolniczą. Wyjątkiem są osoby, które są domownikami w gospodarstwie rolnym i podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Rodzice mogą skorzystać z dofinansowania niezależnie od sytuacji życiowej. Rodzic może więc samotnie wychowywać dziecko, czyli być panną, kawalerem, wdową, wdowcem, po rozwodzie, w separacji. Dotyczy to również rodzica, który samotnie wychowuje dziecko – choć jest w związku małżeńskim – bo jego małżonek nie ma praw rodzicielskich albo jest w więzieniu (wtedy umowę podpisuje z nianią tylko ten jeden rodzic).

Kto może być nianią?

Każdy, kto spełni trzy poniższe warunki:

 • nie jest rodzicem dziecka, którym ma się opiekować,
 • ma więcej niż 18 lat,
 • zrobi badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych i dostanie orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy.

Nianią może więc być na przykład babcia, siostra, kuzynka dziecka, ktoś spoza rodziny – sąsiadka, studentka, emeryt, osoba na świadczeniu przedemerytalnym. Niania nie musi mieć kierunkowego wykształcenia ani doświadczenia zawodowego w pracy z małymi dziećmi. Nie musi też odbywać specjalnych szkoleń.

Nianią może być także obywatel innego państwa, o ile spełnia powyższe warunki, np. obywatel Ukrainy.

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Umowę o świadczenie usług – tak zwaną umowę uaktywniającą. Jeśli chcesz samodzielnie przygotować umowę z nianią – pamiętaj o poniższych elementach:

 • strony umowy, czyli kto z kim podpisuje umowę,
 • cel i przedmiot umowy,
 • w jakich godzinach niania będzie pracować. Pamiętaj, że możesz ustalić dowolny czas pracy niani,
 • miejsce, gdzie niania będzie opiekować się dzieckiem,
 • liczba dzieci do opieki,
 • obowiązki niani,
 • wysokość wynagrodzenia niani oraz sposób i termin jego wypłaty,
 • czas, na jaki umowa będzie zawarta,
 • warunki, sposób zmiany i rozwiązania umowy.

Dane i informacje o niani, które będą potrzebne do zgłoszenia do ZUS:

 • imię albo imiona,
 • nazwisko aktualne i rodowe,
 • PESEL,
 • data urodzenia,
 • adres,
 • obywatelstwo,
 • czy jest emerytką,
 • czy ma rentę,
 • czy jest osobą z niepełnosprawnością i jeśli tak, to w jakim stopniu,
 • czy niania pracuje na umowę o pracę w innym miejscu i jeśli tak, to jakie ma tam wynagrodzenie,
 • czy wykonuje inne umowy,
 • czy prowadzi działalność pozarolniczą,
 • jej oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i od kiedy chce mieć ubezpieczenie chorobowe – jeśli chce mieć to ubezpieczenie.

Dokumenty, które są potrzebne do zgłoszenia niani i siebie jako płatnika do ZUS:

 • zgłoszenie płatnika składek (ZUS ZFA) – jeśli chcesz zgłosić siebie jako płatnika,
 • zgłoszenie do ubezpieczeń (ZUS ZUA) – jeśli zgłaszasz nianię do ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowych, wypadkowego i jeśli niania chce – chorobowego) i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) – jeśli zgłaszasz nianię tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Gdzie zgłaszamy?

Do oddziału ZUS w swoim miejscu zamieszkania. Masz dwie możliwości złożenia dokumentów:

 • zanieś do ZUS,
 • wyślij pocztą.

Ile zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna.

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 

Nasi Partnerzy polecają
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE