ochrona środowiska

W lutym br. rozdano 360 budek lęgowych mieszkańcom Białegostoku. 168 z nich zasiedliły ptaki takie jak: sikorki bogatki, czy wróble zwyczajne. To akcja miasta na rzecz ochrony przyrody i bioróżnorodn…

dodano 21-9-2023

Gniewosz plamisty jest wężem, który występuje bardzo rzadko na terenie Polski. Co ciekawe, występuje w środowisku przekształconym przez człowieka lub związanym z jego działalnością. Aż 50 osobników w…

dodano 24-8-2023

Kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Za takie właśnie postępowanie ukarana została 46 – latka, która na podwórku pa…

dodano 31-7-2023

Rzeka Stobnica w miejscowości Brzozów na Podkarpaciu jest zanieczyszczona. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej …

dodano 22-6-2023

21 tez i ponad 150 propozycji na poprawę jakości miasta. Te opublikowała Koalicja Ruchów Krakowskich. W jej skład wchodzą aktywiści, członkowie stowarzyszeń oraz miłośnicy kultury. Tezy dotyczą czter…

dodano 17-6-2023

Jak poinformował Karkonoski Park Narodowy, z końcem maja na Śnieżce zamontowane zostaną siatki chroniące cenne siedliska przed wydeptywaniem. Jest to reakcja na bezmyślne działania turystów, którzy, …

dodano 25-5-2023

Do 8 proc. piasku w betonie i zaprawie użytej do budowy domu można zastąpić rozdrobnionymi używanymi pieluchami jednorazowymi bez znacznego zmniejszenia wytrzymałości – informuje pismo „Scientific Re…

dodano 19-5-2023