inwestycje gmina iława

W Urzędzie Gminy w Iławie została podpisana, kolejna już w tym roku umowa na realizację inwestycji drogowej. Ze ścieżki będą się cieszyć mieszkańcy Ząbrowa, Segnów i turyści.

dodano 6-6-2022

W Urzędzie Gminy Iława została podpisana umowa dotycząca wykonania kolejnej inwestycji drogowej. Umowa dotyczy Szmaragdowej w Nowej Wsi.

dodano 26-5-2022

12 kwietnia 2022 r. zostały podpisane umowy na przebudowę i remonty dróg gminnych. Umowy z przedstawicielami wykonawców podpisał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński przy kontrasygnacie Skarbnik gm…

dodano 14-4-2022

5 kwietnia Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński wraz ze Skarbnik Gminy Marleną Baranowicz-Rak podpisali umowę z przedstawicielem firmy Sport Grupa Sp. z o.o. Piotrem Bieńkowskim dotyczącą budowy bo…

dodano 8-4-2022

W poniedziałek, 2 sierpnia br. została podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej we Frednowach. Umowę podpisał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński z właścicielem firmy „Mar-Dar” Marianem Tompals…

dodano 2-8-2021

W poniedziałek, 26 lipca Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński podpisał z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem umowę na przekazanie dotacji celowej. Przekazane śr…

dodano 27-7-2021

18 maja br. Wójt Gminy Iława podpisał cztery umowy na wykonanie dokumentacji technicznych. Dokumentacje dotyczą zaplanowanych gminnych inwestycji.

dodano 18-5-2021

Wiosna nadchodzi wielkimi krokami i wreszcie samorządy oraz wyłonieni wykonawcy będą po okresie zimowej wegetacji wrócić do dbania o stan dróg zarówno w miejscowościach jak i pomiędzy nimi. Gmina Iła…

dodano 16-3-2021

Blisko 17 tysięcy złotych wydały jednostki OSP Ławice, OSP Ząbrowo i OSP Rudzienice na modernizację remiz strażackich. Jednostki pozyskały dofinansowanie z zewnętrznych programów.

dodano 27-11-2020

Sukcesem zakończył się udział gminy w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej 2020” w kategorii gmin wiejskich. Gmina Iława zajęła w nim po raz kolejny 1 miejsce w województwie i 43 w Polsce na ponad 15…

dodano 5-11-2020

Gmina Iława regularnie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację inwestycji. Tym razem z Urzędu Marszałkowskiego, w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-ma…

dodano 4-11-2020

Galeria Sztuki Ludowej im. Józefa Kuleszy powstała dzięki środkom finansowym z konkursu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Odbywał się pod hasłem „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

dodano 28-10-2020