inwestycje gmina iława

W minionym czasie zostało oddanych do użytku szereg inwestycji drogowych. We wtorek, 29 listopada br. odbyło się ich uroczyste podsumowanie. Symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się w Nowej Wsi na ul…

dodano 30-11-2022

Wkrótce ruszy oczekiwana przez mieszkańców Wikielca i okolic duża inwestycja oświatowa. Zespół Szkolno-Przedszkolny zostanie rozbudowany. Stosowne umowy z wykonawcami podpisał dzisiaj (20.09) Wójt Gm…

dodano 20-9-2022

W czwartek 8 września w Urzędzie Gminy w Iławie została podpisana umowa dotycząca budowy remizy strażackiej w Ząbrowie (II etap).

dodano 8-9-2022

Kolejny zastrzyk pieniędzy od rządu dla Gminy Iława. Tym razem pieniądze powędrują znów na drogi, bo tych wymagających remontu nie brakuje.

dodano 15-7-2022

We wtorek 21. czerwca w Urzędzie Gminy w Iławie została podpisana umowa dotycząca przebudowy drogi gminnej w Kałdunach.

dodano 21-6-2022

W Olsztynie zostały podpisane dwie umowy dotyczące przekazania pomocy finansowej dla gminy Iława od samorządu województwa. Ucieszą się mieszkańcy Karasia i Zabrowa.

dodano 15-6-2022

W Urzędzie Gminy w Iławie została podpisana, kolejna już w tym roku umowa na realizację inwestycji drogowej. Ze ścieżki będą się cieszyć mieszkańcy Ząbrowa, Segnów i turyści.

dodano 6-6-2022

W Urzędzie Gminy Iława została podpisana umowa dotycząca wykonania kolejnej inwestycji drogowej. Umowa dotyczy Szmaragdowej w Nowej Wsi.

dodano 26-5-2022

12 kwietnia 2022 r. zostały podpisane umowy na przebudowę i remonty dróg gminnych. Umowy z przedstawicielami wykonawców podpisał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński przy kontrasygnacie Skarbnik gm…

dodano 14-4-2022

5 kwietnia Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński wraz ze Skarbnik Gminy Marleną Baranowicz-Rak podpisali umowę z przedstawicielem firmy Sport Grupa Sp. z o.o. Piotrem Bieńkowskim dotyczącą budowy bo…

dodano 8-4-2022

W poniedziałek, 2 sierpnia br. została podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej we Frednowach. Umowę podpisał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński z właścicielem firmy „Mar-Dar” Marianem Tompals…

dodano 2-8-2021

W poniedziałek, 26 lipca Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński podpisał z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem umowę na przekazanie dotacji celowej. Przekazane śr…

dodano 27-7-2021