bakteria coli

Obecnie ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej. Dzięki odkryciu naukowców to wkrótce może się zmienić. Opracowany przez nich nietoksyczny proszek wykorzystuje światło sł…

dodano 4-6-2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie poinformował (5.01), że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Franciszkowo, nie stwierdzono już obecności…

dodano 5-1-2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie poinformował (22.12), że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Boreczno, nie stwierdzono już obecności ba…

dodano 23-12-2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie poinformował (21.12), że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Franciszkowo, stwierdzono obecność pojedyn…

dodano 22-12-2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał komunikat o zanieczyszczonej wodzie, z której korzystają mieszkańcy kilku miejscowości w gminie Dywity. Chodzi o wodociąg publiczny w Sętalu.…

dodano 12-12-2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie poinformował, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Boreczno, stwierdzono obecność pojedynczych bakter…

dodano 1-12-2022

Badania przeprowadzano w Nowym Sączu, ale też w kilku okolicznych gminach. Próbki z 30 przydomowych studni pobrały Sądeckie Wodociągi. W większości z nich wykryto groźne dla życia i zdrowia bakterie.…

dodano 10-10-2022

Wodociąg zaopatrujący 39 miejscowości w gminie Baboszewo jest skażony bakteriami z grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków kałowych. Woda nie nadaje się do spożycia. To zła informacja dla blisk…

dodano 30-9-2022

W wodociągu publicznym w Korszach (powiat kętrzyński) wykryto bakterie coli. W związku z tym sanepid wydał opinię o braku przydatności wody do spożycia w kilku miejscowościach. Można ją wykorzystywać…

dodano 14-1-2021