W Dąbiu odsłonięto nowy pomnik w miejscu żydowskiego cmentarza. To Ściana Pamięci

2022-12-28 13:21

27 grudnia bieżącego roku, przy placu Dawida Altera Kurzmanna w Szczecinie, doszło do uroczystego odsłonięcia pomnika-lapidarium. Ściana Pamięci stanęła w miejscu nieistniejącego już cmentarza żydowskiego w dzielnicy Dąbie. Pomnik ma uczcić pamięć zamordowanych w czasie II Wojny Światowej Żydów mieszkających w ówczesnym Alt Damme.

Odsłonięcie Ściany Pamięci w Dąbiu 

27 grudnia bieżącego roku doszło do uroczystego odsłonięcia pomnika-lapidarium w szczecińskiej dzielnicy Dąbie. Ściana Pamięci, która stanęła w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego, upamiętnia dąbskie ofiary Holocaustu. Pomnik zbudowany został z fragmentów nagrobków pochodzących z cmentarza, które zostały odnalezione i zabezpieczone w 2019 roku przez nadkomisarza Marka Łuczaka. 

Historia związana z powstaniem pomnika sięga XIX wieku, kiedy to w tym miejscu założono cmentarz żydowski. Cmentarz został zdewastowany przez nazistów podczas nocy kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 roku. Żydowskie rodziny z Dąbia wywieziono i większość z nich zginęła w czasie II wojny światowej m. in w obozach koncentracyjnych i obozach pracy. Po wojnie cmentarz zlikwidowano, a fragmenty nagrobków wyrzucono w lesie w Dąbiu. Zostały one odnalezione i zabezpieczone przeze nadkom. dr Łuczaka i wolontariuszy w 2019 roku. Policjant opracował wówczas wstępną koncepcję lapidarium w formie pomnika Ściany Pamięci - informuje Policja Zachodniopomorska

Dzięki inicjatywie nadkomisarza Łuczaka, prywatnie historyka, w 2020 roku podjęto uchwałę o budowie pomnika oraz opracowano jego ostateczną koncepcję. Po dwóch latach projekt miał swój finał, a Ściana Pamięci stanęła przy placu Dawida Altera Kurzmanna. Miejsce nie jest przypadkowe, stanowi granicę cmentarza żydowskiego mieszczącego się w dawnym Alt Damme.

W odsłonięciu pomnika wziął udział Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek, przedstawiciel Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków p. Paulina Gradkowska, przedstawiciele środowisk żydowskich, ludzie dzięki którym powstał ów pomnik w tym ks. Marian Augustyn z parafii w Dąbiu, przedstawiciele KWP w Szczecinie, Tomasz Wolender - Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie, kierownicy Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie i Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz służb konserwatorskich - czytamy w komunikacie Policji Zachodniopomorskiej